Atraktivni ljudi dobivaju bolje poslove, imućnije partnere i veće plaće

Sociolozi tvrde da jedino tzv. erotski kapital jamči uspjeh u životu. Novootkriveni atribut nije definiran ljepotom već socijalnim vještinama i živahnošću.

Ljepota i pamet više nisu dovoljni za uspjeh: jamči ga jedino erotski kapital. Ovaj novootkriveni atribut, prema tvrdnjama Catherine Hakim, doktorice sociologije s londonskog ekonomskog fakulteta, dobitna je karta za napredak u karijeri i privatnom životu.

Veći izbor uloga
Odmah se nameće pitanje: ima li nade za one koji nisu imali tu sreću roditi se s erotskim kapitalom? I te kako, tvrdi dr. Hakim. Ako niste rođeni s tim, to umijeće možete steći, čak i lažirati sve dok ga ne usvojite. Jer, erotski kapital nije definiran ljepotom, on obuhvaća socijalne vještine, "seksualnu kompetenciju" i živahnost.

- Trebali bismo osvijestiti da će atraktivni "prodavači" sebe "prodati" mnogo bolje. To ne znači da manje privlačni ljudi nemaju uloge u društvu, ali znači da atraktivni ljudi imaju veći izbor uloga - tumači dr. Catherine Hakim, čija su istraživanja dokazala da atraktivni ljudi dobivaju bolje poslove, bolje i imućnije bračne partnere, sklapaju brojnija prijateljstva i zarađuju više novca. U prilog su tezama dr. Hakim i istraživanja britanskog udruženja estetskih kirurga koji bilježe golem rast interesa za kozmetičke zahvate - no ne radi estetike već radi "povećanja klijentovih izgleda na radnome mjestu"! Sve veću važnost tzv. erotskoga kapitala potvrđuju i s američkog Sveučilišta Florida.
- Ustanovili smo da je osjećaj samopoštovanja i samouvjerenosti neke osobe uvelike povezan s time da je privlačna i seksepilna sebi i drugima, da zrači nekim "faktorom x" te da taj spoj donosi viša primanja
- izvijestio je autor studije Timothy Judge. S tim se zapažanjima slaže i psihologinja Sanja Jurlin, navodeći da pristup "uzmi me takvog kakav sam" možda jest iskren i pošten, ali najčešće ne može impresionirati potencijalne poslodavce, pa ni životne partnere.

Posebniji od drugih
- U kompetitivnim vremenima u kojima živimo, napredovanje društvenom ljestvicom zahtijeva golem rad i aktiviranje svih potencijala koje čovjek u sebi ima, pa i onih koje tek treba pronaći. Zove li se to "erotskim kapitalom" ili ne, manje je važno, ali nije naodmet da ljudi u sebi osvijeste neku vrstu karizme i budu posebniji od drugih - istakla je Sanja Jurlin. I, na kraju, erotski kapital ne blijedi s godinama: starenje može biti čak i prednost, pomiješano s iskustvom i životnom mudrošću.

Renata Rašović, Večernji list

Ponedjeljak, 19.04.2010.