Ivana Škopljanac pridružila se kao pojačanje Deloitteovom timu stručnjaka na području osiguranja

Ivana Škopljanac pridružila se kao pojačanje Deloitteovom timu stručnjaka na području osiguranja

Ivana Škopljanac nova je menadžerica u Deloitteu, gdje će biti zadužena za revizije i savjetovanje na području aktuarskih usluga te za upravljanje rizicima u područjima korporativnog upravljanja.

Prije Deloittea, Ivana je bila na poziciji Imenovanog ovlaštenog aktuara i upravitelja rizicima u BNP Paribas Cardif osiguranju d.d. gdje je, između ostalog, bila odgovorna za izračun tehničkih pričuva osiguranja, analizu portfelja i statističkih izvještaja, sudjelovanje u poslovnom planiranju i razvoju proizvoda te upravljanje rizicima. Kao aktuar također je radila i u Wiener osiguranju d.d.

Ivana je ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara stekla pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, a fakultetsko obrazovanje i status magistre na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom godina rada i obrazovanja, polazila je brojne seminare i radionice gdje je stjecala dodatna znanja iz područja solventnosti i osiguranja.

Četvrtak, 10.12.2015.