Na snazi od 2. veljače

Ukoliko želite otpis duga, evo što morate učiniti...

Ukoliko želite otpis duga, evo što morate učiniti...

Od 2. veljače primatelji novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi moći će podnositi zahtjeve za otpis dugova koji kumulativno prema svim vjerovnicima ne prelaze 35.000 kuna, temeljem sporazuma o oprostu dugova najsiromašnijima koji je Vlada usvojila u četvrtak.

Od 2. travnja zahtjeve za oprost duga moći će podnositi i građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500 kuna za samca, tj. 1.250 kuna po članu kućanstva.

Sporazum je postignut sa šest banaka (Erste, Hypo, PBZ, Raiffeisenbank, Sociele Generale i Zaba), tri teleoperatera (HT, Tele 2 i VIP), državnim poduzećima kao što su HRT, Hrvatska pošta i HEP, te četiri velika grada (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split).

Zahtjev za otpis duga do 30. lipnja
Ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić pozvala je s konferencije za novinare i ostale vjerovnike da se priključe sporazumu do 31. svibnja, a građani mogu podnijeti zahtjeve za otpis dugova do 30. lipnja.

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti samo građani čiji je račun, prema podacima Fine, blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a dužni su kumulirano prema svim vjerovnicima do 35.000 kuna. Riječ je o jednokratnoj mjeri, ističe ministrica Opačić.

Jednima otpis dugova, jednima odgoda ovrhe
Teleoperateri će, prema sporazumu, otpisati dugove prema korisnicima naknade iz sustava socijalne skrbi (kriterij A), dok će dužnicima čija su mjesečna primanja do 2.500 kuna (kriterij B) odgoditi ovrhu na godinu dana.

Dužnici iz kriterija B ne smiju imati u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, kao ni neku drugu imovinu niti oročena sredstva.

Od ukupnog iznosa dozvoljenog duga najviše 25.000 kuna može se odnositi na dugove trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojima je država osnivač ili su od strateškog i posebnog interesa države, a najviše 10.000 kuna može se odnositi na dugove bankama i teleoperaterima.

Procedura podnošenja zahtjeva
Da bi podnijeli zahtjev za oprost duga, dužnici iz kategorije A prvo trebaju u poslovnicama Fine ili na njenim internetskim stranicama provjeriti zadovoljavaju li kriterije za otpis duga.

Ako su na popisu, trebaju zatražiti ispis pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili u FINA-i te podnijeti zahtjev koji mogu naći na internetskim stranicama ministarstava i Vlade, te u poslovnicama Fine i centrima za socijalnu skrb.

Uz zahtjev i ispis pregleda duga trebaju imati i potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Tu dokumentaciju trebaju dostaviti vjerovnicima, a popunjavaju onoliko zahtjeva koliko imaju vjerovnika.

Vjerovnik obrađuje zahtjev i obavještava FINA-u o odluci koja mora biti u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na internetskim stranicama u svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku.

Dužnici iz kategorije B trebaju dostaviti i potvrdu nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina, a dokumentaciju dostavljaju vjerovnicima nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb u roku 15 dana utvrdi da ispunjavaju kriterije za tu kategoriju.

Vjerovnik odlučuje o otpisu duga u roku 15 dana
Vjerovnik po primitku zahtjeva također u roku 15 dana odlučuje o odobravanju zahtjeva, odnosno otpisu duga ili odgodi ovrhe. Ako za vrijeme odgode ovrhe dužnik podmiri svoj dug, otpisat će mu se zatezne kamate.

Prema sporazumu, uspostavlja se i Registar otpisa duga koji je jedinstvena eletronička baza podataka o podnositeljima zahtjeva, a vodi ga Fina...

Ostatak vijesti pročitajte na net.hr

Srijeda, 28.01.2015. / net.hr