Sabor traži studente volontere

Program volontiranja traje jednu akademsku godinu – u zimskom (od 15. rujna do 15. prosinca) i ljetnom (od 15. siječnja do 15. srpnja) zasjedanju Sabora.

Studenti završnih godina Pravnoga i Fakulteta političkih znanosti imaju priliku volontirati u Hrvatskom saboru – raspisan je, naime, poziv za volontiranje u akademskoj 2013./2014. godini.

Zainteresirani se mogu javiti do 3. srpnja putem web obrasca na internetskoj stranici Sabora. Imena kandidata koji su ušli u Program objavit će se na saborskom web-u.

Volontirati mogu studenti koji će u akademskoj 2013/.2014. godini biti na 4. ili 5. godini Pravnog fakulteta i studenti 4. ili 5. godine diplomskog studija Fakulteta političkih znanosti. Prednost kod izbora imat će studenti s većim prosjekom ocjena.

Program volontiranja traje jednu akademsku godinu – u zimskom (od 15. rujna do 15. prosinca) i ljetnom (od 15. siječnja do 15. srpnja) zasjedanju Sabora.

Studenti volonteri sa svojim mentorima - zastupnicima, sukladno dogovoru, pomažu u iščitavanju zakonskih prijedloga i pripremanju materijala za sjednice, istražuju legislative drugih zemalja, prate medije i javne nastupe svojih mentora, komuniciraju s građanima na internetskoj stranici, društvenim mrežama i sl.

Program "Volontiram u Hrvatskom saboru" pokrenut je 2008. godine.

Prošle jeseni 52 zastupnika angažirala su volontere - upravo o "dobroj volji" zastupnika ovisi broj volontera.

Srijeda, 19.06.2013. / poslovni.hr