Riječka policijska uprava zapošljava više državnih službenika na neodređeno vrijeme

Foto: mup.gov.hr

Riječka policijska uprava zapošljava više državnih službenika na neodređeno vrijeme

Policijska uprava primorsko – goranska raspisala je Natječaj za prijam državnih službenika na neodređeno vrijeme. Traže ukupno 16 novih djelatnika.

U policijskoj postaji Rijeka traže jednu osobu za radno mjesto administrativnog referenta za evidencije te jednog stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka, dok u postajama na Cresu i Rabu traže po jednog upravnog referenta.

Prometna policija u Rijeci traži dvije osobe za radna mjesta administrativnog referenta za evidencije, a treba im i jedan izvršitelj za radno mjesto administrativnog referenta za poslove prekršajnog postupka.

Pomorska i aerodromska policija u Rijeci traže jednog stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka, dok Odjel za ljudske potencijale traži povoljnog kandidata za radno mjesto stručnog referenta za kadrovske poslove.

Otvoreno je i radno mjesto blagajnika u Odjelu financijskih poslova, dok Odjel uslužnih poslova traži osobu za radno mjesto višeg stručnog referenta za poslove tekućeg održavanja, i to je ujedno jedino radno mjesto u natječaju za koji se traži viša stručna sprema.

Odjel za informatiku i komunikaciju Primorsko-goranske policije traži jednu osobu za mjesto policijskog tehničara za komunikacije.

Sektor za imigraciju i državljanstvo traži jednu osobu za poziciju administrativnog tajnika u Službi za upravne poslove, u Odjelu za prijavništvo i osobne isprave traže dva upravna referenta dok jednog referenta traže i u Odjelu za prometne isprave.

Sveukupno, primorsko-goranska policija zapošljava 16 novih djelatnika na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca. Za sva radna mjesta traži se srednja stručna sprema, osim za posao višeg referenta u Odjelu uslužnih poslova.

I ovdje branitelji, ratni vojni invalidi, pripadnici nacionalne manjine te osobe s invaliditetom imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale građane.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a tekst i uvjete natječaja možete pronaći OVDJE.

Izvor: morski.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Četvrtak, 20.01.2022. / morski.hr