Radnik u Hrvatskoj je značajno više oporezovan nego radnik u EU

Foto: index.hr

Radnik u Hrvatskoj je značajno više oporezovan nego radnik u EU

No, iako se određena sredstva trebaju prikupiti za uredno funkcioniranje države u širem smislu, postoje dobri i loši porezi tj. štetni i manje štetni za gospodarsku aktivnost zemlje. Ili kako bi rekao poznati ekonomist Arthur Laffer: "All taxes are bad, but some are worse than others."

Dobar ili manje štetan porez bi tako bio onaj koji je pravedan, izdašan, efikasan i jednostavan. Primjer takvog poreza bi bio porez na potrošnju odnosno PDV – svi ga plaćaju u postotku jednako, tko više troši više uplaćuje, država ga jednostavno prikuplja i vrlo je izdašan. U Hrvatskoj tako čak 40% prihoda državnog proračuna dolazi od naplate PDV-a, a ako uključimo i trošarine (što je kvazi-porez na potrošnju), govorimo o preko 50% prihoda države.

Više štetni porezi su pak oni koji nisu jednostavni i lako razumljivi te čija visina se ne čini primjerena i pravedna. Primjer takvog je porez na dohodak.

Koliko ljudi u Hrvatskoj razumije razliku između neto, bruto i tzv. bruto II. (trošak poslodavca) plaće?Koliko ljudi bi bilo u stanju napraviti razradu svoje plaće kroz sve stavke? Od onih koji pak razumiju, koliko ih smatra da se za jednu pristojnu plaću inženjera, doktora ili IT stručnjaka mora plaćati porez po stopi od 40% (i to nakon što mu je trećina već otišla za mirovine postojećih umirovljenika i doprinose za zdravstvo, a i od onog što dobije neto opet će mu se uzeti značajan dio kao PDV kad odluči nešto kupiti)?

Kako Hrvatska stoji s tim porezima?

Država tako prikupljen novac može koristiti više ili manje efikasno, odnosno građani mogu biti više ili manje zadovoljni uslugama koje primaju od javnog servisa. No, ako ostavimo na stranu činjenicu da Hrvatska sigurno ne spada u skupinu uređenih zemalja u kojoj se racionalno koristi javni novac, odnosno onu u kojoj su porezni obveznici većinom zadovoljni kako se raspolaže njihovim novcem, idemo vidjeti koliko se oporezuje radnik u Hrvatskoj u odnosu na prosjek u članicama EU.

Prema istraživanju KPMG-a za 2015. godinu, podaci su kako je prikazano na slijedećoj slici.

index porezi

Dakle, očigledno je da je bolje plaćeni radnik u Hrvatskoj značajno više oporezovan od prosjeka u EU članicama! Ne samo da imamo jedan od najviših PDV-a u EU (zapravo samo Mađarska ima viši), već je i najviša granična stopa poreza na dohodak veća od prosjeka u EU.

Pravo stanje je zapravo još nepovoljnije nego li je gore prikazano. Jer, primjerice, ova najviša granična stopa poreza na dohodak u Hrvatskoj se primjenjuje već na plaće preko 13 200 kn mjesečno plus neoporezivi dio. U drugim zemljama se najviše porezne stope na dohodak (iako u nekim bogatijima zemljama i nešto veće nego u Hrvatskoj), primjenjuju tek na vrlo visokim primanjima, a imaju i neoporezivu osnovicu značajno višu! Tako se npr. najviša granična stopa poreza na dohodak primjenjuje:

- u Njemačkoj na godišnje plaće veće od 250 000 €,
- u Velikoj Britaniji na godišnje plaće veće od 150 000 £,
- u Italiji na godišnje plaće veće od 75 000 €,
- u Sloveniji na godišnje plaće veće od 70 907 €,
- u Španjolskoj na godišnje plaće veće od 60 000 € itd.

Više porezne stope ne znače i veće prihode državi

Ono što je paradoksalno, odnosno ono čega naši zakonodavci svih ovih godina očito nisu svjesni, je da više porezne stope ne znače nužno i veće prihode državi. U teoriji ekonomije tako postoji nešto što se zove Lafferova krivulja, a ona grafički prikazuje da porastom porezne stope rastu i porezni prihodi, no nakon neke točke porast porezne stope više ne puni dodatno i poreznu blagajnu već upravo obrnuto. Daljnjim porastom porezne stope (na slijedećoj slici točka A) opadaju i porezni prihodi.

index porezi

Gotovo je sigurno da su u Hrvatskoj mnoge porezne stope prošle tu točku, a imamo nekoliko svježih primjera koji idu u prilog toj tezi (iako je u ekonomiji teško mjeriti efekt promjene jedne varijable jer u stvarnosti nikad nema „ceteris paribus“).

Recimo, u mandatu prošle vlade PDV je povećan s 23 na 25%, a prihodi od PDV-a ne da nisu zabilježili značajniji porast nego su čak i pali. Sličan rezultat je bio kad su 2012. kod poreza na dohodak snizili prag ulaska u najviši porezni razred od 40% - prihodi su također pali umjesto da su rasli.

Ostatak vijesti pročitajte na portalu index.hr

Srijeda, 20.04.2016. / Ivica Brkljača, index.hr