Održana četvrta obrazovna aktivnost u okviru Hi4CSR projekta

Održana četvrta obrazovna aktivnost u okviru Hi4CSR projekta

Od  13. do 17. studenog  2017. godine u Bratislavi održana je četvrta petodnevna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod na­zivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR. Na obrazovnoj aktivnosti sudjelovalo je sedam re­nomiranih europskih organizacija iz područja druš­tveno odgovornog poslovanja (dalje: DOP): RRiF-plus d.o.o. (koordinator, Hrvatska), Institut za društveno odgovorno poslovanje (Hr­vatska), Ekvilib Institut (Slovenija), Global Impact Grid (Njemačka), LUM Sveučilište (Italija), Pontis Foundation (Slovačka) i Bridging to the Future (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Glavni ciljevi projekta, koji se bavi harmonizacijom i implementaci­jom europskih direktiva iz područja društveno odgo­vornog poslovanja u nacionalne zakonodavne okvi­re, su obrazovanje odraslih, razmjena primjera dobrih praksi između projektnih partnera te diseminacija prikupljenog znanja.

Petodnevna aktivnost koncipirana je na način da pokriva svih šest projektnih tema, pa su tako teme prvog dana bile poticanje obrade korištenih materijala vezano uz Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost te ekooznake i odgovarajuća Uredba (EU) br. 1169/2011.
Drugi dan projektni su partneri  prisustvovali konferenciji „CEE CSR Summit 2017“, najstarijoj i najvećoj konferenciji za društveno odgovorno poslovanje u središnjoj i istočnoj Europi. Na konferenciji su partneri imali priliku učiti od istaknutih stručnjaka iz područja DOP-a i održivosti, pa je tako lord Michael Hastings iz kompanije KPMG International govorio o Ciljevima održivog razvoja kao izazovima ali i prilikama u budućem poslovanju. Karina Govindji iz Vodafone Grupe govorila je o različitosti kao o ključu uspjeha svake kompanije, a Michal Kissa iz Pontis Foundationa predstavio je istraživanje o javnoj percepciji društvene odgovornosti poduzeća u Slovačkoj. Aaron Sherinian, jedan od začetnika inicijative #GivingTuesday govorio je o novoj eri filantropije u globaliziranom svijetu i potencijalu društvenih mreža za okupljanje najrazličitijih partnera u finatropske svrhe. Miguel Coleta iz kompanije Philip Morris International pokušao je pokazati na koje sve načine duhanska industrija može pridonjeti zdravlju ljudi i boljitku lokalnih zajednica.

Treći dan obrazovne aktivnosti bio je posvećen društvenim inovacijama i jačanju uloge civilnog sektora u području DOP-a. Radoslav Mizera iz kompanije Solved održao je predavanje o tehnološkim inovacijama u dizajnu, ekološki čistim tehnologijama i rješenjima za održivu energiju u gradovima.

Zuzana Matúšová iz neprofitne organizacije Habitat for Humanity govorila je o različitim metodama fundraisinga i suradnje između poslovnog sektora i civilnog društva, a Anna Podlesná, Martina Kolesarová, Pavel Hrica i Jakub Šimek predstavili su Pontis Foundation te govorili korporativnoj filantropiji, korporativnom volontiranju i društvenom poduzetništvu.

Četvrti dan projektni partneri su obrađivali teme vezane uz nefinancij­sko izvještavanje i implementaciju EU Direk­tive 2014/95 u nacionalna zakonodavstva zemalja partnera te Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ), dok je peti dan bio posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom vezano uz Direktivu 2000/78/EZ te temi zakonodavnog okvira vezanog uz sustave doniranja hrane u zemljama partnerima u okviru Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Tijekom obrazovne aktivnosti projektni partneri surađivali su na izradi DOP Vodiča, koji će biti prva komparativna studija o spomenutih šest tema iz područja društveno odgovornog poslovanja i održivosti, te na jasan i sustavan način prezentirati implementaciju i usklađivanje EU Direktiva kao i primjere dobre prakse iz zemalja partnera.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na web stranici www.hi4csr.com, pisati konzorciju na info@hi4csr.com, ili se povezati putem društvenih mreža: Facebooka, Twittera, LinkedIna ili YouTube kanala.

hi4csr

Utorak, 05.12.2017.