Objavljen Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Objavljen Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

U sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“ Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga objavila je Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu, prvi takve vrste u Hrvatskoj. Autor i urednik je izv.prof.dr.sc. Mario Vinković, a koautorice doc.dr.sc. Snježana Vasiljević i mr.sc. Iris Gović Penić.

Pravo na rad bez mobbingaNa jednom mjestu objavljena su poglavlja sa svim najvažnijim aspektima, od vrsta i prepoznavanja mobbinga, zakonske regulative i pravne prakse, do uputa o zaštiti ili    dobivanju pravne pomoći. Priručnik najprije detaljno opisuje što je mobbing i u kakvim se oblicima pojavljuje, te razlaže kako se gradila svijest o postojanju mobbinga i odgovarajuća legislativa. Detaljno su razloženi i uzroci mobbinga, da bi ga se bolje razumjelo i uspješnije mu se suprotstavilo.

U poglavljima "Posljedice mobbinga" i "Hrvatski pravni okvir i njegove poteškoće" stavljaju problem ne samo u osobni problem pojedinca i poduzeća, nego i širi društveno-zakonodavni kontekst. Potom je vrlo jasno opisan pravni okvir za zaštitu od diskriminacije - od europskog antidiskriminacijskog prava do situacije u Hrvatskoj. To je kompleksno poglavlje, jer ne tretira pojam, pojavu i pravnu zaštitu od diskriminacije (uključujući mobbing) nabrajanjem zakona i propisa, nego ih vrlo umješno stavlja u kontekst. Odmah potom slijede poglavlja o razumijevanju i prepoznavanju vrsta diskriminacije, spolnom i inom uznemiravanju, te poticanju na diskriminaciju.

Dalje se priručnik uglavnom bavi užim pravnim temama - od dokazivanja i tereta dokazivanja diskriminacije, preko sudskih sporova i slučajeva iz prakse do posebnih tužbi, tužbenih zahtjeva, pravnim osnovama za zaštitu od mobbinga, procesiranju, sankcijama, odgovornostima, te naknadama štete.

Kroz projekt "Pravo na rad bez mobbinga", kreiran je e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca, socijalnih radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. E-learning sustav postavljen je na stranici Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning).

Kroz projekt su održane radionice i treninzi za studentice i studente na osječkom Pravnom fakultetu koji su pripremani za rad u Savjetovalištu i izravno pružanje pravne pomoći u području mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.

Uskoro će biti predstavljen anti-mobbing protokol koji će prvi usvojiti partner    u projektu, Grad Zagreb, a kojeg mogu usvajati poduzeća i javne pravne osobe.

U tijeku je javna kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije.

Link: www.mobbing.hr/pravo-na-rad-bez-mobbinga/

Ponedjeljak, 20.06.2016.