Ministarstvo obrane traži 200 mornara, evo koji su uvjeti

Ministarstvo obrane traži 200 mornara, evo koji su uvjeti

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe 14. lipnja ove godine. Nakon dvije godine službe vojnicima/mornarima pruža se mogućnost potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Evo koji su uvjeti

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

- najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022.

- uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja
Primaju se i bivši mornari koji nisu stariji od 40

U vojničku službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane, telefon 01/3784-812 i 01/3784-813, te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Petak, 13.05.2022.