Država daje novu priliku za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Država daje novu priliku za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prva mjera namijenjena je mladima, a javni radovi dugotrajno nezaposlenim i starijim osobama.

Broj nezaposlenih spustio se na najnižu razinu u zadnjih 25 godina, no bez obzira na to, posao u ovom trenutku traži 243.000 radnika.

Među njima je 68.000 mladih do 29 godina života, ali i 38.000 osoba koje nemaju ni jednog dana radnog staža. U državnom proračunu ove je godine, zajedno sa sredstvima koja bi se trebala povući iz europskih fondova, osigurano 1,5 milijardi kuna za aktivne mjere zapošljavanja. Radi se o mjerama koje godišnje obuhvate između 50 i 60 tisuća nezaposlenih kojima su nudi doškolovanje, prekvalifikacija, potpora za samozapošljavanje, a najveći interes postoji za stručno osposobljavanje i javne radove.

Prva mjera namijenjena je mladima, a javni radovi dugotrajno nezaposlenim i starijim osobama. Ministarstvo rada priprema izmjenu nekoliko zakona s područja zapošljavanja kako bi se otvorio prostor za ambicioznije uključivanje države na tržište rada. Pravo na popularno "Mrsićevo volontiranje", tj. stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od ožujka bi se trebalo proširiti i na nezaposlene mlade ljude sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Sada se plaćeno stručno osposobljavanje primjenjuje na nezaposlene sa završenim fakultetom ili obrtom.

Članak je preuzet s portala poslovni.hr

Utorak, 24.01.2017. / poslovni.hr