Analiza podataka kao temelj za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka

Analiza podataka kao temelj za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka

U današnjem poslovnom svijetu, kojeg karakterizira iznimna dinamičnost i nepredvidivost, poduzeća se kontinuirano suočavaju s velikim rizikom pri svakom donošenju odluke. Iako je rizik sastavni dio poslovanja, potrebno je znati upravljati rizikom kroz donošenje informiranih odluka temeljenih na suvremenim analizama kvalitetnih podataka. Razumijevanje podataka je od krucijalne važnosti, ponajviše zbog toga što pomaže da se identificiraju i shvate potencijalne prilike, ali i da se minimizira rizik ulaska u investicije koje nemaju pokrića. No, analiza podataka nije samo stvar istraživača. Kako bi ju poduzeće kvalitetno koristilo, donositelji odluka moraju biti dobro upoznati sa specifičnostima pojedinih istraživačkih metoda i analiza, a kako bi došli do njima svojstvenih zaključaka temeljem kojih će graditi konkurentsku prednost.

Nedovoljnim razumijevanjem podataka i primjerenih metoda za analizu podataka, najčešće se dolazi do rezultata koji su pogubni za poduzeće. Bez dubinskog poznavanja suvremenih metoda, bolje je donositi zaključke bez podataka (tj. intuicijom) nego stvarati lažni privid sigurnosti u donesenu odluku. Najbolji učinci se postižu ukoliko s poduzećem surađuju sofisticirani istraživači koji primjenjuju znanstveno-istraživačku metodu, a na strani poduzeća je top menadžment koji dovoljno poznaje specifičnosti pojedinih metoda te je u mogućnosti prilagoditi procese prikupljanja podataka za izgradnju kvalitetnog ekspertnog sustava. U takvoj situaciji, podaci postaju neiscrpan izvor informacija za donošenje boljih poslovnih odluka, korisnih i malim i velikim poduzećima.

Kako bi se razvila znanja iz područja analize i upravljanja podacima, Institut za inovacije organizira još jedno izdanje Market Research Colloquiuma, edukacijskog programa osmišljenog da osposobi polaznike za kvalitetno upravljanje podacima. Predavač na programu je vodeći svjetski autoritet iz područja analize podataka: prof. Joe F. Hair (Kennesaw State University), autor Multivariate Data Analysis, bestsellera koji predstavlja osnovnu referencu u istraživanjima (citirana više od 25.000 puta). Program se održava od  24. do 27. rujna 2014., a sve dodatne informacije o programu, stipendijama i prijavama mogu se pronaći na www.marketresearchcolloquium.com

Market Research Colloquiuma

Petak, 02.05.2014.