Hrvatske šume na plaće troše preko 900 milijuna kuna

Hrvatske šume na plaće troše preko 900 milijuna kuna

Ukupni prihodi u iznosili su 2,08 milijardi kuna i u odnosu na isto razdoblje 2014. godine manji su za 1 posto, a u odnosu na godišnji plan veći su za 7 posto.

U ukupnim prihodima najznačajniji su poslovni prihodi koji iznose 2,06 milijardi kuna i koji su se smanjili u odnosu na 2014. godinu za 1 posto. Prihodi od prodaje drvnih sortimenata iznose 1,56 milijardi kuna i u odnosu na prethodnu godinu imaju smanjenje od 18,6 milijuna kuna ili 1 posto.

Ulaganja u biološku obnovu šuma iz sredstava općekorisnu funkciju šuma, u odnosu na prošlu godinu, manja su za 48,4 milijuna kuna.

Rashodi su iznosili 1,85 milijardi kuna. U odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 1,95 milijardi kuna manji su za 6 posto, a u odnosu na godišnji plan manji su za 1 posto.

Prosječna neto plaća 6 tisuća kuna

Troškovi osoblja prošle godine bili su 910,5 milijuna kuna. To je u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 888,8 milijuna kuna, povećanje od 21,7 milijuna kuna.

"Razlog povećanja troškova plaća je isplata regresa a sve sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. Regres je iznosio 33.683 tis. kuna. On je u 2015. godini bio oporeziv i teretio je troškove plaća dok je 2014. godine bio isplaćen kao prigodna nagrada iz neoporezivog dijela dohotka. Tijekom 2015. godine poduzimane su mjere zbrinjavanja radnika radi smanjivanja troškova. Tako je putem osobno uvjetovanih otkaza iz Hrvatskih šuma d.o.o. otpremljeno 146 radnika. Trošak ovih otpremnina iznosio je 21,7 milijuna kuna", pojašnjavaju iz Hrvatskih šuma.

Prosječna neto plaća po radniku iznosi 6.006 kuna dok je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 8.046 kuna.

Prosječan broj zaposlenih je u odnosu na prošlu godinu smanjen za 3 posto, a ukupan broj zaposlenih u Hrvatskim šumama bio je 7.255 radnika. Od toga je broja 7.173 radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a 82 radnika na određeno vrijeme.

Vijest je preuzeta sa portala index.hr

Petak, 27.05.2016. / index.hr