Tag: pregovaranje

Kultura progovaranja preduvjet je za razvoj sustava za prijavu nepravilnosti

Kultura progovaranja preduvjet je za razvoj sustava za prijavu nepravilnosti

Nedavno je u Hrvatskoj na snagu stupio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, no kako bi taj zakon na pravi način zaživio u praksi, u tvrtkama...

Lažu li vas kolege ili šefovi? Kako prepoznati lašce?

Lažu li vas kolege ili šefovi? Kako prepoznati lašce?

Budući da laganje može dovesti do nepovoljnog poslovnog ishoda za jednu stranu, važno je naučiti prepoznati neetično ponašanje poslovnih partnera....

Predavanje za poduzetnice i poslovne žene:  Kako ispregovarati najbolji „deal“ za sebe ili svoj biznis

Predavanje za poduzetnice i poslovne žene: Kako ispregovarati najbolji „deal“ za sebe ili svoj biznis

Iako su pregovaračke vještine neophodne za uspjeh u poslovnom svijetu, žene se daleko teže upuštaju u pregovaranje od muškaraca. Upravo je zato...

Kako dobiti ono što vam treba bez stjecanja neprijatelja

Kako dobiti ono što vam treba bez stjecanja neprijatelja

Na umu uvijek valja imati da je smisao pregovaranje dobitak za obje strane, a gotovo uvijek nužan je kompromis.

Sindikati parafirali odricanje od božićnice za ovu i regresa za iduću godinu

Sindikati parafirali odricanje od božićnice za ovu i regresa za iduću godinu

Sporazumom je također utvrđeno da jubilarne nagrade ostaju na početnoj razini od 500 kuna, a putni troškovi na 150 kuna, (ranije 170).

Tri razgovora koja 'moraš' obaviti sa šefom

Tri razgovora koja 'moraš' obaviti sa šefom

Razgovori sa šefom gotovo su uvijek neugodni no nekad su ipak potrebni kako bi zaštitila svoja prava i smanjio stres.

Korist od novog PDV-a imat će svi s plaćom do 8.000 kn

Korist od novog PDV-a imat će svi s plaćom do 8.000 kn

Premijer Zoran Milanović uvjeren je da će građanima u EU biti lakše.

Kreativnost na poslu - promjena kuta gledanja

Kreativnost na poslu - promjena kuta gledanja

Većina poduzeća, i u Hrvatskoj i u svijetu, uviđa da su ljudi najbolji resurs koji posjeduju. Bez obzira na to, čest je slučaj da pretpostavljeni...

Kako uspješno pregovarati?

Kako uspješno pregovarati?

Pregovaranje je proces koji spada u svakodnevno poslovanje. Kako bi se na kraju postigli ciljevi potrebno je uzeti u obzir mnoštvo faktora, koje...

D&B: Hrvatskoj i dalje kreditni rejting DB3d

D&B: Hrvatskoj i dalje kreditni rejting DB3d

Kreditni rejting Hrvatske za prosinac ostaje DB3d, što Hrvatsku svrstava u zemlje s blagim rizikom poslovanja, objavila je bonitetna kuća Dun &...