Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik / suradnica za prostorno planiranje i investicije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD BAKAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Bakar
Rok prijave:
15.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BAKAR, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
GRAD BAKAR
Kontakt:
pisana zamolba: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
Ostale informacije:
OPIS POSLOVA: praćenje i procjena stanja u prostoru te izrada izvješća o stanju u prostoru; izrada i provođenje planskih i programskih dokumenata
priprema, nadzor i koordinacija investicija na imovini u vlasništvu Grada te sudjelovanju u procesu raspolaganja
organizacija katastra
sastavljanje zapisnika, vođenje evidencija
sudjelovanje u postupku izbora
ostali poslovi

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje OGLAS za prijam u službu u Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju 1. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka duže vremena odsutnog službenika.
Opći uvjeti za prijam u službu: životopis
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Posebni uvjeti:
- VSS, magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj oglas kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik: životopis
dokaz o državljanstvu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO),
dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene ovom oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete oglasa. Za kandidate prijavljene na oglas provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr. Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podružnica Rijeka i na mrežnim stranicama Grada Bakra na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom »oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju «. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. KLASA: UP/I-112-01/22-01/15 URBROJ: 2170-2-04/5-22-3
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128626102
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.