Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni savjetnik/ica u Odjelu za promociju i plasman

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
18.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Ponavlja se natječaj za radno mjesto Viši stručni savjetnik/ica u Odjelu za promociju i plasman
Republika Hrvatska
Hrvatski audiovizualni centar
Zagreb
Nova Ves 18

Na temelju čl.29. Statuta, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (dalje: Centar) raspisuje:
Natječaj za radno mjesto: VIŠI STRUČNI SAVJETNIK/ICA u Odjelu za promociju i plasman
Opis poslova i radnih zadataka:
- sudjelovanje u praćenju i analizi stanja u području filmske umjetnosti i novih medija u Republici Hrvatskoj te na međunarodnoj razini,
- provođenje strategije promocije hrvatskog filma i sudjelovanje u osmišljavanju promotivnih aktivnosti Centra u segmentu filmskih festivala i filmskih programa,
- uređivanje brošure i raznih promotivnih materijala za aktivnosti koje provodi Centar,
- kontaktiranje s filmskim centrima u inozemstvu, međunarodnim filmskim festivalima i sales kompanijama u svrhu plasmana i promocije hrvatskog filma (prema nalogu rukovoditelja Odjela),
- kontaktiranje s Ministarstvom vanjskih poslova, konzularnim predstavništvima i veleposlanstvima Republike Hrvatske u inozemstvu te stranim veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj,
- sudjelovanje u izradi analiza i izvješća o promociji i plasmanu te međunarodnoj suradnji,
- priprema izvješća i planove o izvršenju programa i radu Odjela,
- suradnja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje,
- obavljanje i drugih poslova po nalogu rukovoditelja Odjela.

Za svoj rad odgovara: rukovoditelju Odjela.
Vrsta posla:
stalni radni odnos
Županija:

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
- završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima - humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkih akademija,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu te poznavanje još jednog svjetskog jezika,
- osposobljenost za rad na osobnom računalu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja. Odabrani kandidati će putem maila biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnom zvanju (presliku diplome)
- uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od šest mjeseci,
- motivacijsko pismo,
- dokaz o državljanstvu u preslici,
- dokaz o radnom iskustvu,
- dokaz o znanju engleskog jezika,
- dokaz poznavanju drugog stranog jezika.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosi pri zapošljavanju sukladno čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se zaključno s 18. listopada 2018. na adresu:
Hrvatski audiovizualni centar
Nova Ves 18
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za Viši stručni savjetnik/ica u Odjelu za promociju i plasman".
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Strani jezik:
engleski
Poznavanje rada na računalu:
dobro
Potrebno radno iskustvo:
četiri godine