Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a referent/ica za informiranje i odnose s javnošću  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD NOVIGRAD
Kategorija:
Mjesto rada:
Novigrad-Cittanova
Rok prijave:
29.05.2023.

O poslu

Mjesto rada:
NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Talijanski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
internet
powerpoint
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
GRAD NOVIGRAD
Kontakt:
pisana zamolba: Veliki trg 1, 52466 Novigrad
Ostale informacije:
Pročelnik Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada-Cittanova, na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19) - u nastavku teksta: Zakon), raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu

u Grad Novigrad-Cittanova, u Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, na radno mjesto : Viši referent za informiranje i odnose s javnošću (1 izvršitelj - m/ž), na neo dređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke znanstvenog područja društvenih znanosti
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje talijanskog i engleskog jezika, razina B1
poznavanje rada na računalu (programi word, excel, power point i korištenje društvenih mreža)
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće stručne spreme i struke.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju (tj. testiranje posebnih uvjeta), a provjeravati će se pisanim, usmenim i praktičnim testiranjem.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Način obavljanja prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata biti će objavljeni na službenoj web-stranici Grada Novigrada-Cittanova – www. novigrad.hr i na oglasnoj ploči Grada, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,
presliku osobne iskaznice,
diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
ispis iz elektroničkog zapisa evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec), (preslika),
običnu presliku dokaza o poznavanju tražene razine engleskog i talijanskog jezika (svjedodžba, diploma, certifikat) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jezika tražene razine (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika),
izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona-a (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)
preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji ostvare pravo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti biti će pozvani da na testiranje predoče izvornike ili ovjerene preslike isprava za koje postoji mogućnost da se prilože kao obične preslike.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo, dokazati ga te tada ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnosena adresu: Grad Novigrad-Cittanova- natječaj za radno mjesto Viši referent za informiranje i odnose s javnošću , Veliki trg 1, 52466 Novigrad u roku od 15 (petnaest) od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

KLASA: UP/I- 112-02/23-01/01
URBROJ: 2163-05-04/01-23-1
U Novigradu-Cittanova, 9.5.2023.godine


Pročelnik:
Alen Luk, dipl. ing.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133312783
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.