Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Toranjski kontrolor (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
na svim lokacijama HKZP-a
Rok prijave:
09.10.2019.


HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2

O G L A S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa 1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž) – do 12 polaznika
 2. Toranjski kontrolor (m/ž) – do 10 polaznika ukupno na svim lokacijama HKZP-aUvjeti:

 • završena četverogodišnja srednja škola
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika,
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a,
 • godina rođenja od 1991. i mlađi (poradi specifičnosti zanimanja),
 • zdravstvena sposobnost („kategorija 3“ zrakoplovnog osoblja)* .

Prednost:

 • sveučilišni preddiplomski studij iz područja zračnog prometa ili sveučilišni preddiplomski studij tehničke struke ili gimnazija ili srednja škola tehničke struke.

Napomena:

* Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da se prilikom inicijalnog pregleda priloži uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.

Uz popunjenu e-prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili presliku svjedodžbe srednje škole s potvrdama o položenim ispitima državne mature,
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije,
 • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika*.

* Kao dokaz o znanju engleskog jezika može se poslati:

 • Potvrda o znanju engleskog jezika iz škole stranih jezika ili
 • međunarodni certifikat o znanju engleskog jezika npr. TOEFL, IELTS i slično ili
 • svjedodžba završene srednje škole iz koje se vidi da je kandidat položio engleski jezik ili
 • svjedodžba o državnoj maturi iz koje se vidi da je kandidat položio engleski jezik ili
 • svjedodžba o završenoj višoj ili visokoj školi gdje se vidi da je kandidat položio engleski jezik

Od kandidata se očekuje posjedovanje izvanredne kompetencije brzog i točnog donošenja odluka, izvanredne sposobnosti pamćenja, percepcije i pažnje, visoke razine koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijenih komunikacijskih vještina, samodiscipline, dobre emocionalne stabilnosti i smirenosti, socijalne zrelosti, visoke tolerancije na stres, sklonosti timskom radu te visoke motivacije za zanimanje kontrolora zračnog prometa.

Kandidati će biti testirani, a jedan od testova je i FEAST/DART. Kandidati koji nisu zadovoljili na FEAST/DART testu, a bili su testirani nakon 24.9.2017., neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Kandidatima koji su bili uspješni na FEAST/DART testu, priznat će se postignuti rezultati.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici
https://www.gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na oglas podnose se zaključno s 09.10.2019. isključivo popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima putem web stranice HKZP-a www.crocontrol.hr/prijavise

U slučaju poteškoća s on-line prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošaljite putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Adresa e-pošte za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr

Priložena dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidati uputit će se na osposobljavanje za kontrolora zračne plovidbe u inozemstvo. Troškove osposobljavanja snosit će HKZP.

Oglas je objavljen i na stranici www.crocontrol.hr