Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
13.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Kontakt:
osobni dolazak: VIDIKOVAC 7, PULA
pisana zamolba: Vidikovac 7, 52100 Pula
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Temeljem članka 6. Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula i članka 11. tč.2. podtočke 2.1. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula, Ravnateljica dana 05. lipnja 2023.g. objavljuje
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
TAJNIK m/ž – 1 izvršitelj za rad na određeno, puno radno vrijeme (zamjena)
STRUČNI UVJETI: Kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. određene člankom 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (“Narodne novine” broj 110/2022) - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava 2. propisane člankom 11. tč.2. podtočke 2.1 Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula i Izmjenama i dopunama Pravilnika - položen stručni ispit - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje rada na računalu (korištenje operativnog sistema i interneta, upravljanje datotekama, obrada teksta, tablične kalkulacije i obrada baze podataka) 3. predviđene člankom 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 18/22, 46/22, 119/22) Uz pisanu prijavu kandidati /kandidatkinje su dužni priložiti: 1. Životopis 2. Izvadak iz matice rođenih 3. Presliku domovnice 4. Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik) 6. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od dana objave natječaja) 7. Potvrdu o nekažnjavanju - ne stariju od dana objave natječaja Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br. 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br. 84/21.) i dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima. Kandidati koji podnesu pravovremenu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na pisanu provjeru znanja - testiranje, usmenu provjeru sposobnosti, znanja i vještina (intervju), te psihološko testiranje. Prije izbora kandidata po natječaju isti će biti pozvan da predoči izvornike traženih isprava. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno, pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Obavještavaju se podnositelji zahtjeva da se ovim javnim natječajem svi prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe, da će osobni podaci biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula kao Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci podnositelja zahtjeva obrađuju se temeljem ispunjenja pravnih obveza Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula kao Voditelja obrade uz primjenu organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. Podnositelji zahtjeva mogu se prije njegovog podnošenja upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice voditelja obrade - www. dczr-veruda.hr. Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju suglasnost Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda - Pula da u njemu navedene osobne podatke koristi u svrhu kontaktiranja (telefon; e mail adresa), da objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web stranici u svrhu informiranja podnositelja zahtjeva, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama radi izvršenja pravnih obveza Voditelja obrade.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda - Pula, Vidikovac 7, u roku 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom «Za natječaj».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku uz povrat natječajne dokumentacije.
Urbroj: 595-01-3/23 Pula, 05. lipanj .2023. Ravnateljica _______________________________ Loretta Morosin, mag.rehab.educ
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133899491
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.