Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni referent/referentica - informator/informatorica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
Kategorija:
Mjesto rada:
Crni Lug
Rok prijave:
15.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
CRNI LUG, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; sezonski
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
Kontakt:
osobni dolazak: JU "NACIONALNI PARK RISNJAK", BIJELA VODICA 48, 51
pisana zamolba: JU "Nacionalni park Risnjak", Bijela Vodica 48, 51
Ostale informacije:
Opis poslova i zadaća: - obavljanje poslova na info punktovima; - prodaja ulaznica u nacionalnom parku; - davanje osnovnih informacija posjetiteljima; - prodaja suvenira; - ostali poslovi po nalogu pretpostavljenog

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), na temelju članka 21. Statuta JU „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/14-01/08, URBROJ: 2170/1-52-01-01-14-1 od 04.11.2014.), sukladno pribavljenoj suglasnosti nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje (KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-20 od 23.01.2023.) ravnatelj JU „Nacionalni park Risnjak“ donio je Odluku (KLASA: 112-12/23-01/06, URBROJ: 2170-6-2-04/01-23-0 1 od 07.06.2023.) kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos za sljedeće radno mjesto: Stručni referent/referentica– informator/informatorica (1 izvršitelja), zapošljavanje na određeno vrijeme (sezonski)
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati su:
- SSS iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima struke;
- znanje jednog stranog svjetskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Ugovor o radu sklapa se s izabranim kandidatom na određeno, puno radno vrijeme, a probni rad je 2 mjeseca.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis;
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz);
- preslik osobne iskaznice;
- preslik domovnice;
- preslik vozačke dozvole;
- dokaz o traženom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug, s naznakom „Za natječaj“- (upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja i/ili razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonom ili pismeno (e-mailom). Kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 12/17, 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
134052872
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.