Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.05.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik / radnica općih poslova  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Kategorija:
Mjesto rada:
Viškovo
Rok prijave:
05.05.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Kontakt:
osobni dolazak: POGLED 2/4, 51 216 VIŠKOVO
pisana zamolba: Pogled 2/4, 51 216 Viškovo
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova:
utovar, istovar i pretovar otpada,
transport i odlaganje bala,
transportni radovi,
radovi čišćenja postrojenja,
redovno održavanje i čiscenje transportnih vozila (viličar, platforma),
čišćenje kruga i održavanje zelenih površina,
sakupljanje otpad i čisti prostore,
održavanje i čišćenje sredstva za rada,
sortiranje otpada po vrstama,
razni poslovi održavanja na odlagalištu i zgradama npr. popravci ceste, popravci ograde,
ličenje, košnja trave, postavljanje i popravljanje znakova upozorenja itd.,
opslužuje prešu za prešanje ambalažnog otpada,
sudjeluje u radovima na zamijeni potrošnih dijelova postrojenja kao pomoćna radna snaga,
sudjeluje u radovima redovnog odrzavanja kao pomoćna radna snaga,
odgovoran je za izvršenje poslova iz svog djelokruga rada,
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.
EKOPLUS d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
1. Radnik općih poslova ………………………………………………… 1 Izvršitelj
Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. Za poslove pod rednim brojem 1. „Radnik općih poslova“ - nema uvjeta. Uz prijavu na natječaj, za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
•životopis; •dokaz o hrvatskom državljanstvu; •dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), •uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, izdanog od nadležnog tijela i ne starije od 6 mjeseci;
U pisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su suglasni da Ekoplus d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Radni odnos za posao pod rednim brojem 1. se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Na Natječaj za oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijave na Natječaj podnose se u roku petnaest dana od dana objave Natječaja na adresu EKOPLUS d.o.o. – Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo, s naznakom «za Natječaj», neposredno, putem pošte ili na e-mail [email protected].
Ako se protekom roka za podnošenje prijava na natječaj za pojedina radna mjesta ne podnesu prijave temeljem kojih će ista biti popunjena, natječaj će biti otvoren do popune nepopunjenih radnih mjesta, o čemu će biti istaknuta obavijest na internetskoj stranici Ekoplus d.o.o..
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na intervju. Kandidat/kandidatkinja koji se ne odazove na intervju više se neće smatrati kandidatom u postupku. Odluku o izboru kandidata donosi Uprava, a protiv odluke o izboru kandidata ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka. O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku. Društvo pridržava pravo poništenja natječaja u svakoj fazi postupka, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130181969
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.