Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
16.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
25
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD METKOVIĆ
Kontakt:
osobni dolazak: STJEPANA RADIĆA 1, 20350 METKOVIĆ
pisana zamolba: Stjepana Radića 1, 20350 Metković
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD METKOVIĆ
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-03/22-01/02 URBROJ: 2117-10-02-22-1 Metković, 08. kolovoza 2022. godine Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom “ Zaželi i ostvari 2“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0396 , čiji je nositelj Grad Metković, te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, Općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 55. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik broj 1/21), gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje OGLAS Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari 2“ UP.02.1.1.16.0396
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Metkoviću za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi i ostvari 2“- radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva , jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Nadalje projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan. Broj traženih osoba: 25
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci, uz probni rad 3 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje grada Metkovića
Opis poslova:
pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
briga o osobnoj higijenikorisnika
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.
6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos: hrvatsko državljanstvo
da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
s posebnim naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine. 7. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti: potpisanu prijavu za posao
životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
presliku osobne iskaznice
presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
dokaz o radnome stažu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
8. Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.
NAPOMENA
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. (sa posebnim naglaskom na) pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:
- Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica) - Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom) - Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima) - Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja) - Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP) - Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji) - Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama - Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju) - Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti) - Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica). - Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).
Razina obrazovanja Bez škole i nezavršena OŠ
Završena osnovna škola
Srednje škole do 3 godine
Srednje škole 4 godine

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku
Grad Metković zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
GRAD METKOVIĆ, Stjepana Radića 1, 20350 Metković , putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- Zaželi i ostvari 2 Program zapošljavanja žena“
Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici grada Metkovića www.grad-metkovic.hr GRADONAČELNIK Dalibor Milan , dipl.iur.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125364941
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.