Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prvostupnik / prvostupnica sestrinstva - medicinska sestra / medicinski tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
11.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
15
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KBC RIJEKA, PISARNICA, KREŠIMIROVA 42,51000 RIJEKA
pisana zamolba: KBC Rijeka, Pisarnica, Krešimirova 42,51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: planiranje zdravstvene njege na bolesničkim odjelima
briga za bolesnike u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
pružanje zdravstvene njege te prepoznavanje potrebe za zdravstvenom njegom
organizacija i nadzor provođenja dnevne zdravstvene njege
procjenjivanje uspješnosti provođenja zdravstvene njege
nadzor i odgovornost za prehranu bolesnika
sudjelovanje, nadzor i odgovornost za provođenje dnevne terapije
primjena intravenske terapije
primjena intravenske kemoterapije uz obavezno prisustvo liječnika
uvođenje želučane sonde kod bolesnika pri svijesti
pomoć liječniku kod uvođenja sonde bolesniku bez svijesti
odgovornost za zdravstveni odgojni rad s bolesnicima i njihovim obiteljima
planiranje i nadzor mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija
kontrola i odgovornost za sterilizaciju
Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 01. kolovoza 2022. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/22-03/48, urbroj: 534-04-1-1/4-22-49 od 27. svibnja 2022. godine, raspisuje se NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: Viša medicinska sestra/tehničar-prvostupnik sestrinstva/medicinska sestra-tehničar - 15 izvršitelja Uvjeti: VŠS/SSS
završen stručni studij sestrinstva ili srednja medicinska škola smjer- med. sestra/tehničar
položen stručni ispit
odobrenje za samostalan rad
U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju: zamolbu i životopis
presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju
potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja
presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
presliku odobrenja za samostalan rad
potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
potvrdu o državljanstvu
Kandidati mogu priložiti i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su: znanje stranog jezika
poznavanje rada na računalu
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetnetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr . Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125332626
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.