Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prof. psiholog m/ž  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE
Kategorija:
Mjesto rada:
Gospić
Rok prijave:
06.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE
Kontakt:
osobni dolazak: ZZJZLSŽ, SENJSKIH ŽRTAVA 2. GOSPIĆ
pisana zamolba: ZZJZLSŽ, Senjskih žrtava 2. Gospić
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
jedan/jedna prof. psiholog - u djelatnosti prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja Opći uvjeti: stručna sprema - završen diplomski sveučilišni studij psihologije (VSS filozofski ili pedagoški
fakultet – smjer psihologija). Posebni uvjeti: važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
radno iskustvo: 1 godina
vozačka dozvola B kategorije
Uz prijavu obavezno priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu,
životopis,
domovnicu (preslik),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik),
odobrenje za samostalan rad - licencu (preslik),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Probni rad šest mjeseci. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja/oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, preporučeno poštom, na adresu Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić, Senjskih žrtava 2, s naznakom »Za natječaj pod točkom ___« ili osobno u tajništvo Zavoda, Senjskih žrtava 2, Gospić, II. kat, tajništvo , do kraja uredovnog radnog vremena ili elektroničkom poštom na adresu [email protected] . Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici www.zzjzlsz.hr, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web-stranici najmanje pet dana prije provjere. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web-stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Zavod dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Rezultati natječaja objavit će se na web-stranici www.zzjzlsz.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126822317
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.