Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pralja (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
05.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
13
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KBC RIJEKA, KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNIC
pisana zamolba: KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka,Pisarnica
Ostale informacije:
Opis posla: prihvaća prljavo rublje sa radilišta
priprema prljavo rublje za strojno pranje
stavlja rublje u stroj za pranje rublja
nadzire rad strojeva
nakon pranja, mokro rublje sortira i suši u strojevima za sušenje
strojno glača čisto rublje koristeći stroj za završno oblikovanje rublja sa slagačicom
strojno glača čisto rublje koristeći stroj za završno oblikovanje rublja bez slagačice
sortira, slaže i priprema čisto, suho rublje za glačanje ili za otpremanje na radilišta
vodi pisanu evidenciju dopremljenog i otpremljenog rublja
vodi pisanu evidenciju o potrošnji tekućih komponenata za strojno pranje rublja
izmjenjuje tekuće komponente sredstava za strojno pranje rublja i planira njihovu potrošnju
dužna je biti primjereno odjevena u radnu odjeću sive boje
održava čistoću strojeva i radnog prostora
obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada i po nalogu nadređenih

Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 22. svibnja 2023. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/22-03/48, urbroj: 534-04-1-1/4-22-127 od 17. listopada 2022. godine, klasa: 100-01/23-03/107, urbroj: 534-04-1-1/8-23-37 i urbroj: 534-04-1-1/8-23-41 od 17. travnja 2023. godine, raspisuje se;
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
Pralja - 13 izvršitelja

Uvjeti:
- NSS, završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe o stečenom obrazovanju - potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu)
- potvrdu o državljanstvu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.
Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetnetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133683257
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.