Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pometač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
20.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
6
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Kontakt:
pisana zamolba: Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula
e-mailom: sonja.blaskovic.marin@herculanea.hr
Ostale informacije:
Uvjeti: PKV
radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom te s mogućnošću sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme.

Opis posla: na utvrđenom području pometa i skuplja otpad koji kasnije prazni u posudu za komunalni otpad
uklanja svu izraslu travu i korov uz nogostup
sakuplja otpalo lišće
uklanja nanose sa oborinskih slivnika i prometnica
obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe

U prijavi na Javni natječaj, koja treba biti vlastoručno potpisana, potrebno je navesti naznaku radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje te osobne podatke kandidata: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i e-mail adresu.
Uz prijavu na Javni natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

Sva tražena dokumentacija može se priložiti u neovjerenoj preslici, osim životopisa koji se prilaže u izvorniku. Kandidat koji bude odabran dužan je dostaviti na uvid dokumente u izvorniku. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Javnog natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema citiranoj odredbi navedenog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166 . Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja, dužni su priložiti i dokaz o invaliditetu. Podnošenjem prijave na Javni natječaj, kandidati daju svoju suglasnost društvu PULA HERCULANEA d.o.o. da osobne podatke navedene u prijavi prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provođenja selekcijskog postupka i zapošljavanja te da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja kandidata, objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči te sklapanja ugovora. Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima te aktima i odlukama voditelja obrade – društva PULA HERCULANEA d.o.o.
Prijave na Javni natječaj, s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja, podnose se u zatvorenim omotnicama preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu sjedišta Društva: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: sonja.blaskovic.marin@herculanea.hr, a sve s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za radno mjesto ____________“.
Rok za podnošenje prijava je do popunjena radnih mjesta. Prijave moraju biti zaprimljene na adresu sjedišta Društva, odnosno na gornjoj e-mail adresi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju. Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja bit će pozvani na razgovor uz mogućnost provođenja testiranja, putem e-mail adrese navedene u prijavi ili pozivom na broj telefona/mobitela. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli svoju prijavu na Javni natječaj. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na internetskoj stranici Društva www.herculanea.hr . PULA HERCULANEA d.o.o. pridržava pravo poništiti Javni natječaj u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednaki način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem su se rodu koristili. Ovaj Javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Društva www.herculanea.hr , web portala MojPosao.net te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123536805
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.