Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ JABUKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Dubrava
Rok prijave:
29.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-DUBRAVA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ JABUKA
Kontakt:
pisana zamolba: Resnički put 88, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19, 57/22,), i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Jabuka“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Jabuka˝ objavljuje
N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka nenazočne radnice na rad
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07, 94/13. 98/19, 57/22) i čl. 12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Razina obrazovanja: VŠS, VSS Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u preslici sljedeće dokumente: - životopis, - dokaz o stručnoj spremi - kopija, - dokaz o državljanstvu- kopija, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07,94/13,98/19, 57/22) ne starije od 30 dana - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od 30 dana.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843). Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumente iz čl. 49. st.1. Zakona. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843). Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se na adresu: Dječji vrtić Jabuka – Resnički put 88, Zagreb O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića „Jabuka“, u roku osam dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti dostavljenu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru u tajništvu vrtića. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Jabuka“ 21.3.2023. i traje do 29.3.2023.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131538275
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.