Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
04.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
5
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
Kontakt:
pisana zamolba: Dom za starije osobe Maksimir, Hegedušićeva 20, Zg
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova: - vrši primopredaju službe - odgovara za propisno čuvanje i potrošnju lijekova - vrši zdravstvenu njegu temeljem plana dvadesetčetirisatne zdravstvene njege: tuširanje korisnika sa teškočama u održavanju osobne higijene, nepokretnog korisnika sa odgovarajućim pomagalima, njegu usne i nosne šupljine, vlasišta, tijela, ruku i stopala i dr. - radi na prevenciji dekubitusa - vrši pravilan izbor i pravilno postavlja pomagala za inkontinenciju - primjenjuje enteralnu prehranu putem nazogastrične sonde i peg sonde - po potrebi presvlači korisnike i brine o oblačenju u skladu s vremenskim uvjetima i temperaturama - provodi ordiniranu terapiju -dermalnu, oralnu, subkutanu i dr.
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 5 izvršitelja m/ž Stručni uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara - važeća licenca za samostalan rad - probni rad 2 mjeseca - 1 godina radnog iskustva (nije uvjet)
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - životopis - preslika domovnice - dokaz o završenoj stručnoj spremi - licenca za samostalan rad - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci) Zainteresirani kandidati dužni su priložiti zamolbu, životopis, kopiju svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za medicinsku sestru/tehničara, kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kopiju odobrenja za samostalni rad, elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici. Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola. Obavijest kandidatima putem e-pošte. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo. Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 7 dana od dana objave na adresu Doma: dom.m[email protected] ili poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno. Nepotpune zamolbe i zamolbe koje stignu poslije roka natječaja neće se uzimati u obzir. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o ćemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem web stranice Doma za starije osobe Maksimir. Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa inicijalima odabranog kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji, u roku od 15 dana od dana odabira i time će se smatrati da su svi kandidati obaviješteni te neće biti pojedinačnog obavještavanja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131818738
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.