Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra / medicinski tehničar u zdravstvenoj njezi u kući  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Gospić
Rok prijave:
21.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: 118. brigade HV 3, 53000 Gospić
Ostale informacije:
Uvjeti: - SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar; - položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar); - odobrenje za samostalan rad HKMS-a; - poznavanje rada na računalu; - vozačka dozvola B kategorije; - 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar). Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: - zamolba; - životopis; - preslik domovnice; - preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi; - preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu - (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program); - preslik odobrenja za samostalan rad, - dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu – (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program); - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 1 mjeseca. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br: 121/17, 98/19 i 84/21), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br: 157/13, 152/14 i 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos. Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Dom zdravlja Gospić dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Domu zdravlja za obradu osobnih podataka i to: objavu osobnih podataka (ime i prezime) kandidata na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka Dom zdravlja neće moći obraditi Vašu prijavu na natječaj. Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 06.12.2022. do 21.12.2022. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128631832
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.