Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kuhar/kuharica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Jagodnjak
Kategorija:
Mjesto rada:
Jagodnjak
Rok prijave:
04.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
JAGODNJAK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola Jagodnjak
Kontakt:
osobni dolazak: BORISA KIDRIČA 57, JAGODNJAK
pisana zamolba: Borisa Kidriča 57, 31324 Jagodnjak
Ostale informacije:
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na poslovima kuhar/kuharica
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete za radno mjesto: - završena odgovarajuća srednja škola, smjer kuhar - nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Prijava na natječaj treba sadržavati: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu RH, elektronički zapis o stažu osiguranja evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariji od 2 mjeseca) i uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 60 dana od dana objave natječaja) da protiv podnositelja u RH nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak, odnosno da podnositelj nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će biti pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak procjene i vrednovanja pristupnika natječaja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Pravilnik o vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan je na internetskoj stranici http://os-jagodnjak.skole.hr. O rasporedu provođenja postupka vrednovanja, kandidati se obavještavaju putem školske internetske stranice http://os-jagodnjak.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnik natječaja koji namjerava koristiti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se pozvati na to pravo (kada je ta obveza utvrđena Zakonom), te priložit isprave kojima dokazuje status osobe koja ima prednost pri zapošljavanju kao i isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu ostvaruje se kod jednakih uvjeta nakon provedenog postupka vrednovanja. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Jagodnjak kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka. Obavijest o rezultatu izbora objavit će se na web stranici škole u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata i neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima; http://os-jagodnjak.skole.hr link: natječaji za posao.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131727179
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.