Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
10.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kontakt:
Ostale informacije:
Opis poslova: Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija: radi na CNC stroju, 3D printeru, 3D skeneru
radi u AutoCad-u
pronalazi nove klijente i održava suradnju s postojećima
odgovoran je za opremu, ulazne sirovine i izlazne gotove proizvode
vodi brigu o održavanju proizvodnog pogona i poslovnih prostora koji se koriste kao inkubacijske jedinice za proizvodne djelatnosti
provodi edukacije za osposobljavanje za operatera/operaterku CNC stroja; osposobljavanje za poslove AutoCad operatera/operaterke; usavršavanje za poslove programiranja CNC strojeva – osnovni tečaj 3D dizajn, modeliranje, ispis – napredni tečaj – proces 3D skeniranja, rad s poligoniziranim 3D modelima, povratno inženjerstvo, 3D print
pruža tehničku podršku korisnicima inkubatora proizvodnih djelatnosti te organizira različite popravke i manje radove koji su prema ugovoru s korisnicima trošak Društva
vodi brigu o trajanju ugovora s korisnicima inkubatora za proizvodne djelatnosti te pravovremenoj primopredaji prostora
prati razvoj i ostvarenje programa razvoja poduzetnika korisnika inkubatora proizvodnih djelatnosti
vodi brigu o održavanju poslovnog prostora u kojem su smješteni uredi Društva
vodi postupke jednostavne nabave u području svog rada Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale i dokumente nastale u njegovom radu
obavlja druge poslove po nalogu nadređenogN A T J E Č A J za radno mjesto: Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija, 1 izvršitelj (m/ž)
Rok prijave: 10.2.2023.
Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 6 mjeseci
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Uvjeti natječaja:  VŠS ili više - Strojarstvo, elektrotehnika, mehatronika, brodogradnja, zrakoplovstvo, građevinarstvo, metalurgija i industrijski dizajn  Radno iskustvo – 1 godina  Kompetencije na području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva  Engleski jezik u govoru i pismu
VŠS podrazumijeva završen dodiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje tri do četiri godine čijim se završetkom stječe od 180– 240 ECTS bodova ili završen dodiplomski stručni studij koji traje najviše tri godine, odnosno podrazumijeva se viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijava: Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija“ i: - životopis s podacima o adresi elektroničke pošte i broju telefona kandidata, radnom iskustvu, obrazovanju, znanju jezika te navedenim kompetencijama u području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva Prijave na natječaj podnose se elektroničkim putem na adresu: [email protected].
Zakonska prednost pri zapošljavanju: Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja i obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'' broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Selekcijski postupak: Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili iz njezine prijave ne proizlazi da ispunjava formalne uvjete ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati iz čije prijave proizlazi da ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani u daljnji selekcijski postupak - na razgovor i/ili na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja. Kandidati će u selekcijski postupak biti pozvani putem ostavljenih kontakt podataka. Odabir kandidata i dostava dodatne dokumentacije: Prije donošenja konačne odluke o izboru kandidata, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., uputit će poziv najboljem kandidatu da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava sve propisane uvjete natječaja, i to:  dokaz o radnom iskustvu i kompetencijama: 1.a. životopis – vlastoručno potpisan (sadržaja kao u prijavi) 1.b. ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat iskustvo stekao u stranoj državi/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno radno iskustvo  dokaz o stručnoj spremi - preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju  dokaz o znanju engleskog jezika – preslika odgovarajuće potvrde (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata  dokaz o državljanstvu - preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se dokazuje državljanstvo Kandidat koji u ostavljenom roku odgovarajućom dokumentacijom ne dokaže da ispunjava uvjete iz ovog natječaja neće biti odabran niti će se s istim sklopiti ugovor o radu. Ostale odredbe i napomene Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Dostava obavljena putem ostavljene kontakt adrese elektroničke pošte smatrat će se urednom dostavom. Dostava odluke o odabiru kandidata obavit će se objavom na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. : www.porin.hr Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129827652
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.