Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Klaster menadžer (m/ž)

- dana do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:
KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA KVARNERA

temeljem Odluke Upravnog odbora Klastera, donesene na 41. sjednici od 15. rujna 2022. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za

radno mjesto „KLASTER MENADŽERA“


Način zaposlenja: Rad na određeno vrijeme od godine dana uz probni rok od 3 mjeseca, s mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Mjesto rada: Rijeka / Opatija
Vrsta posla:
stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Prijavu za natječaj mogu dati osobe, državljani/ke Republike Hrvatske koje:

• su završile najmanje sveučilišni diplomski studij ili stručne studije, čijim su završetkom stekli visoku stručnu spremu
• imaju odgovarajuće radno iskustvo u turizmu, zdravstvu ili srodnim djelatnostima u trajanju od najmanje 5 godina (poželjno dobro poznavanje specifičnosti zdravstvenog turizma)
• imaju znanje engleskog jezika najmanje na razini B2, uz poželjno znanje još jednog stranog jezika u govoru i pismu
• aktivno koriste MS Office paket
• imaju vozačku dozvolu B kategorije

Prijava mora sadržavati:

• kratki životopis (EU CV) na hrvatskom i engleskom jeziku,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• presliku vozačke dozvole
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) - (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj),
• dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
• dokaz o znanju stranog/ih jezika
• popunjeni obrazac prijave (u prilogu)
• motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje, kandidati su dužni predočiti poslodavcu izvornike.

Od kandidata se očekuje:

• razvijene upravljačke vještine (planiranje, organiziranje, vođenje tima)
• stav lidera i proaktivan pristup, te strateško promišljanje razvoja
• sposobnost za samostalno prepoznavanje i rješavanje specifičnih problema članova Klastera
• analitički način razmišljanja i brzog zaključivanja
• otvorenost za timski rad i suradnju sa tijelima i članovima Klastera
• razvijene komunikacijske vještine, samoinicijativnost, sistematičnost te lojalnost

Kriterij odabira:

Povjerenstvo će u odabiru najboljeg kandidata razmotriti sve relevantne dokaze, kojima se dokazuje dostignuta razina i profil obrazovanja, relevantno radno iskustvo i mogućnost udovoljavanja posebnih zahtjeva radnog mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug izbora, obavezni su pristupiti usmenom razgovoru čiji je cilj procijeniti osobnost kandidata, razinu poznavanja problematike zdravstvenog turizma, te spremnost za izvršavanje posebnih zahtjeva ovog radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom preporučeno uz naznaku KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA KVARNERA – „Natječaj za KLASTER MENADŽERA" ili osobno na adresu Radmile Matejčić br.2, 51000 Rijeka (zgrada Sveučilišnih odjela – prizemlje, soba O-039) ili mailom na posao@kvarnerhealth.hr. Natječaj je otvoren od 26.09.2022. do 05.10.2022.
Minimalna stručna sprema:
Viša škola
Strani jezik:
engleski
Vozačka dozvola:
B
Poznavanje rada na računalu:
dobro
Potrebno radno iskustvo:
pet godina