Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni natječaj  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sisak
Kategorija:
Mjesto rada:
Sisak
Rok prijave:
17.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sisak
Kontakt:
pisana zamolba: Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 21
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj: 56/22), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18, 3/19) i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sisak, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radna mjesta Diplomirani pravnik I. vrste – rad na određeno, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica
Profesor psihologije I. vrste – rad na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Diplomirani pravnik I. vrste: - hrvatsko državljanstvo, - VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, - položen stručni/državni/pravosudni ispit, - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22). Profesor psihologije I. vrste: - hrvatsko državljanstvo, - VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, - položen stručni ispit, - dopusnica za rad, - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22). Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis, - presliku osobne iskaznice ili domovnice, - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja), - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - dokaz o položenom stručnom/državnom/pravosudnom ispitu, - presliku odobrenja za samostalni rad nadležne komore (za psihologa), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana). Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanu osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94,76/94, 108/95,108/96,82/01,103/03,148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21) a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-20Zakon%20o%20civilnim% 20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Sisak, 44 000 Sisak, Ivana Meštrovića 21, uz naznaku: “Za javni natječaj za zapošljavanje“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati čije su prijave uredne, pravovremene i potpune pristupit će razgovoru i/ili testiranju nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja razgovora i /ili testiranja biti obaviješteni 3 dana prije obavljanja razgovora na web stranici Centra za socijalnu skrb Sisak (www.czss-sisak.hr). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Sisak (www.czss-sisak.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126908260
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.