Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Financijski viši stručni savjetnik/ica u Odjelu za financije

- dana
Poslodavac:
Hrvatski Audiovizualni Centar - HAVC Hrvatski Audiovizualni Centar - HAVC
Kategorija:
Administrativna zanimanja, Državna služba i uprava, Ekonomija, računovodstvo i financije
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
23.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju čl.29. Statuta, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra (dalje: Centar) raspisuje:
Natječaj za radno mjesto:
FINANCIJSKI VIŠI STRUČNI SAVJETNIK/ICA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca

Opis poslova i radnih zadataka:
- koordiniranje računovodstvenih poslova Odjela za financije,
- koordiniranje popisa osnovnih sredstava, knjigovodstvene evidencije i praćenje
stanja,
- kontiranje, razvrstavanje i evidentiranje poslovnih događaja po mjestima troška,
projektima i programima,
- priprema podataka i pomaganje pri izradi financijskih izvještaja,
- pomaganje u pripremi postupaka javne nabave,
- vođenje blagajne uključujući obradu putnih naloga,
- evidentiranje i praćenje stanja osnovnih sredstava,
- izrada računa i praćenje naplate,
- provođenje kunskih i deviznih plaćanja,
- izrada ostalih izvještaja za potrebe Centra,
- evidentiranje poslovnih događaja na dnevnoj bazi plaćanja,
- evidentiranje i praćenje projekata svih odjela Centra,
- u suradnji s rukovoditeljima odjela Centra vršenje nadzora nad pravilnim i namjenskim trošenjem sredstava korisnika čije projekte financira Centar,
- obavljanje ostalih poslova po nalogu rukovoditelja Odjela.

Za svoj rad odgovara: rukovoditelju Odjela.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Županija:Grad Zagreb

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
-završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima ekonomske struke,
-najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-znanje engleskog jezika te osposobljenost za rad na osobnom računalu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta navedenih u uvjetima natječaja. Odabrani kandidati će putem maila biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnom zvanju (presliku diplome)
- uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od šest mjeseci,
- motivacijsko pismo,
- dokaz o državljanstvu u preslici,
- dokaz o radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se zaključno s — 06. kolovoza 2018. na adresu:
Hrvatski audiovizualni centar
Nova Ves 18
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za Financijski viši stručni savjetnik/ca u Odjelu za financije“.
Hrvatski audiovizualni centar
Daniel Rafaelić, ravnatelj

Zagreb, 28. lipnja 2018.
Klasa: 111-048
Ur.broj: 2619-2018
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računalu:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare