Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Virovitica
Rok prijave:
02.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
osobni dolazak: LJUDEVITA GAJA 21, VIROVITICA
pisana zamolba: LJUDEVITA GAJA 21,, VIROVITICA
Ostale informacije:
2. DOKTOR OPĆE MEDICINE, VSS određeno vrijeme 2 izvršitelja Mjesto rada: 2) Virovitica Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati pod: 1. i 2. Završen Medicinski fakultet - doktor/doktorica medicine, VSS Položen stručni ispit ( ukoliko je obveznik polaganja stručnog ispita) Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu. Uz prijavu na natječaj i uz dokaze o ispunjavanju gore traženih uvjeta (Diploma i dr) treba dostaviti slijedeće: zamolbu, kratak životopis ( obavezno navesti e-mail adresu i broj telefona), preslik domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , izjava kandidata o poznavanju rada na računalu. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista isl.). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. navedenog Zakona koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužne su uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa. Navedeni dokazi iz članka 103. Zakona potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici [email protected] ili https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html I Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (nn.hr) Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18. i 147/20.), po službenoj dužnosti dokaz da odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Poziv na razgovor s kandidatima bit će objavljen na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr ) Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“ Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja. Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Zavodu za zapošljavanje. U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr). Podnošenjem prijave za natječaj pristupnici natječaja izričito daju suglasnost Domu zdravlja kao voditelju zbirke osobnih podataka da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja u roku od 15 dana od dana zbora kandidata (www.dom-zdravlja-vpz.hr) .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131708558
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.