Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Vodice
Rok prijave:
10.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VODICE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pisana zamolba: Narodnog preporoda 1, Šibenik
Ostale informacije:
Uvjeti: VSS - završen medicinski fakultet,
odobrenje za samostalan rad HLK,
poznavanje rada na računalu.


Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:
životopis,
presliku osobne iskaznice (obje strane),
presliku domovnice,
presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci),
potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
presliku odobrenja (licence) za samostalan rad.


Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Narodnog preporoda 1, 22000 Šibenik, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“, odnosno do popune, s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17). Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Prijavom na natječaj – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za navedena radna mjesta a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije zadržava pravo provedbe testiranja/razgovora s kandidatima.
O načinu provođenja testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se provesti testiranje, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije i oglasnoj ploči.
Ako kandidat koji se prijavio na natječaj ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web-stranice Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.
Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
Zavod za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije zadržava pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133874339
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.