Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani pravnik/diplomirana pravnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sinj
Kategorija:
Mjesto rada:
Sinj
Rok prijave:
18.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sinj
Kontakt:
osobni dolazak: ŽANKOVA GLAVICA 2, SINJ
pisana zamolba: Žankova Glavica 2, Sinj
e-mailom: korisnik075@socskrb.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), odredbe članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj, 61/18), odredbe članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sinj, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, objavljuje javni natječaj za radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste – pripravnik na puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa pripravnik na radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste u Centru za socijalnu skrb Sinj – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS) – da ne postoji zapreka iz odredbe članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/2022 i 56/2022). Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente: životopis
preslika domovnice
preslika diplome o stručnoj spremi,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj, 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje. Urednom prijavom smatra se prijava podnesena na način određen natječajem, a koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u omotu poštom preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom Centru za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2, 21230 Sinj, s naznakom: „Natječaj za diplomiranog pravnika – pripravnik“, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja. Nevaljane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ili nije prijavu podnijela na način određen uvjetima natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Sinj (www.css-sinj.hr), te se navedenim smatra obavljenim dostava obavijesti o izboru kandidata kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123278687
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.