Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrator/administratorica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
05.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA
Kontakt:
osobni dolazak: RIJEKA, FRANA KURELCA 1
pisana zamolba: Rijeka, Frana Kurelca 1
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Uz uvjet za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).
Opis poslova: pomoćni uredski poslovi u srednjoj školi Obrazovni program SSS ekonomskog ili upravnog smjera
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca (izvornik) od dana raspisivanja natječaja,
- uvjerenje iz matične evidencije (eRadna knjižica ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.
Prilozi odnosno isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a kandidat s kojim će se sklopiti ugovor o radu dužan je dostaviti na uvid izvornike isprava.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj: 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf .
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Područje provjere odnosno vrednovanja kandidata/kandidatkinja, vrijeme i mjesto testiranja objavit će se na mrežnoj stranici Škole – www.prhg.hr .
Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji.
Kandidati/kandidatkinje prijavom na natječaj daju privolu na obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.
Prijave se podnose osobno, poštom na adresu: Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, Frana Kurelca 1, s naznakom ˝za natječaj˝ ili mail-om [email protected] .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131787684
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.