Premda studije dokazuju poguban utjecaj stresa na produktivnost i zdravlje radnika, većina europskih tvrtki zanemaruje ovaj rastući problem

Psihička oboljenja na radnom mjestu u EU godišnje prouzroče štete od 240 milijardi eura

Iako je gotovo 80% europskih managera zabrinuto zbog stresa na radnom mjestu, gotovo jednak broj tvrtki još uvijek nije uvelo procedure koje bi se bavile tim problemom.

Čak 80% europskih radenika očekuje da će se u idućih 5 godina stres na poslu još povećati.U vrijeme rastuće nesigurnosti za radno mjesto te krize u mnogim zemljama članicama europske unije, većina europskih tvrtki još uvijek nema procedure za upravljanje stresom i ostalim psihosocijalnim rizicima vezanim uz radno mjesto. Ovom situacijom bave se dva nova izvještaja Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Izvještaji postavljaju pitanje zašto, uz 79% europskih menadžera zabrinutih oko stresa na radnom mjestu, te 40% menadžera zabrinutih oko zlostavljanja i nasilja, 74% europskih tvrtki još uvijek nije uvelo procedure koje bi se bavile tim problemima.

Izvještaji su pripremljeni u vrijeme rastućeg broja pritužbi među europskim radnicima na probleme vezane uz stres, a prema nedavno provedenoj anketi 80% europskih radnika očekuje kako će se tijekom narednih 5 godina stres na poslu još povećati. Zdravstveni problemi koji se vežu uz stres i ostale psihosocijalne rizike dobro su poznati, pa ipak čini se da je mnogim europskim tvrtkama teško stati im na kraj.

Prema Europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER), tek 3% tvrtki rješava psihosocijalne rizike sveobuhvatno i sustavno, a njih 12% nikad nije uvelo nijednu od ključnih  mjera za upravljanje psihosocijalnim rizicima koje istraživanje pokriva.

Psihička oboljenja u EU godišnje prouzroče štete od 240 milijardi eura.Izvještaji se bave i čimbenicima koji tvrtkama olakšavaju suočavanje s problemima stresa, uključujući probleme koje prijavljuju sami radnici, te svijest o poslovnom modelu koji se ovim problemom ozbiljno bavi: trenutno se za oko 50-60% izgubljenih radnih dana smatra da su rezultat psihosocijalnih rizika, a procijenjeno je da psihička oboljenja u EU godišnje prouzroče štete u iznosu od 240 milijardi eura. Tvrtke koje su svjesne bliske veze između psihosocijalnih rizika i visoke stope izostanaka s posla sklonije su poduzeti ozbiljnije korake u rješavanju tih rizika.

Istovremeno, izvještaji ukazuju na barijere s kojima se mnoge tvrtke susreću kada se bave psihosocijalnim rizicima, kao što su nedostatak tehničke potpore i vodstva, te nedostatak resursa.

Direktorica agencije EU-OSHA Christa Sedlatschek izjavila je da „tvorci politika psihosocijalne rizike sve češće prepoznaju kao ključne izazove, no između politike i prakse postoji jaz u smislu da se rizicima upravlja na poslovnoj razini. 40% tvrtki smatra da trebaju više informacija i podrške u rješavanju psihosocijalnih rizika: moramo učiniti više na podizanju svijesti o ovim specifičnim rizicima, te se više potruditi pomoći tvrtkama koje se s njima nose, putem bolje procjene rizika, promjena u radnim organizacijama, te putem treninga.’

Izvještaji nose nazive „Upravljanje psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu“ i „Poticaji i prepreke u upravljanju psihosocijalnim rizikom“, a nastavljaju se na istraživanje ESENER. U pitanju je veliko istraživanje koje daje uvid u način na koji menadžeri i predstavnici radnika trenutno upravljaju rizike za zdravlje i sigurnost na radu u Europi, uz poseban naglasak na sve prisutnije psihosocijalne rizike.

Agencija EU-OSHA će u svojoj novoj kampanji za zdrava radna mjesta planiranoj za 2014-15. ponuditi praktične alate za rješavanje psihosocijalnih rizika.

-------------------------

1. Misija Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) je Europu učiniti sigurnijim, zdravijim i produktivnijim mjestom rada. Agencija istražuje, razvija i distribuira pouzdane, balansirane i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju, te organizira kampanje podizanja svijesti diljem Europe. Osnovala ju je Europska unija 1996. godine,  a sjedište joj je u Bilbau u Španjolskoj. Agencija okuplja predstavnike iz Europske komisije, Vlada država članica, organizacija poslodavaca i radnika, kao i vodeće stručnjake iz svih članica skupine EU-27 pa i šire.

Rad agencije možete pratiti na servisu Twitter i društvenoj mreži  Facebook, posjetiti naš blog ili se predbilježiti na naš mjesečni bilten OSHmail. Moguće je i predbilježiti se na redovite vijesti i informacije iz Agencije putem RSS -a. http://osha.europa.eu

2. Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER) proveo je TNS Infratest u proljeće 2009. godine. Istraživanje obuhvaća 31 europsku državu, uključujući svih 27 članica, Hrvatsku, Tursku, Norvešku i Švicarsku. Provedeno je 36.000 razgovora sa menadžerima i predstavnicima za zdravlje i sigurnost u poduzećima s deset ili više zaposlenih, u privatnim i javnim organizacijama, u svim sektorima (osim poljoprivrede, šumarstva i ribarstva).

Istraživanje prikuplja stavove menadžera i predstavnika zaposlenika diljem Europe, te iz njih crpi ključne informacije o tome kako europske kompanije trenutno upravljaju pitanjima zdravlja i sigurnosti, uz poseban fokus na relativno nove psihosocijalne rizike, kao što su stres vezan uz radno mjesto, nasilje i bullying.

Rezultati istraživanja upućuju na čimbenike koji pozivaju na mjere, te one koji predstavljaju prepreke provođenju mjera. Pokazuje kakvu potporu tvrtke mogu trebati pri razvijanju učinkovitih procedura i na koji način je moguće involvirati radnike. Na taj način istraživanje olakšava biranje mjera za nove rizike i rizike u nastajanju. ESENER tvrtkama pomaže definirati svoje potrebe prema vlastitim osobinama (veličina, lokacija, sektor, itd.) te pomaže radnim mjestima diljem Europe učinkovitije se baviti sigurnošću i zdravljem na radu, te promiče zdravlje zaposlenika.

ESENER je prvo pan-europsko istraživanje koje se bavi novim rizicima i rizicima u nastajanju, te tvorcima politika nudi međunarodno usporedive informacije. Na taj je način od velikog značaja za mjerenje napretka politika sigurnosti i zdravlja, a daje i aktivan doprinos stvaranju novih politika (npr. buduće EU strategije).

Kako bi poslodavci i tvorci politika mogli pripremati što učinkovitije intervencije na radnom mjestu, te kako bi agencija EU-OSHA lakše definirala buduće prioritete za pružanje informacija o sigurnosti i zdravlju, provedeno je još nekoliko vezanih istraživanja koja interpretiraju rezultate ESENER-a.

Poveznice
Sažetak na 24 jezika: „Razumijevanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, psihosocijalnih rizika i sudjelovanja radnika putem istraživanja ESENER“ (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener-summary/view)
ESENER na prvi pogled (www.esener.eu)
Izvještaj i sažetak (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management).
Interaktivni alat za mapiranje (http://osha.europa.eu/sub/esener/en).

Srijeda, 03.10.2012.