Za poljoprivredu se traži još 116 zaposlenika

Uzgoj krumpiraAgencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), koja će biti zadužena za povlačenje novca iz pretpristupnih fondova, ali i za direktno plaćanje, odnosno dodjelu potpora, treba popuniti još 116 radnih mjesta.

Kao što su Lideru objasnili u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (koje je Agenciju izdvojilo iz svog sustava), prvi natječaj za zapošljavanje 67 djelatnika raspisan je još potkraj siječnja, a za ostatak potrebnoga kadra raspisat će se novi natječaj u kolovozu ove godine. U Agenciji je planirano ukupno 518 zaposlenika, odnosno 288 u središnjem uredu te 230 u regionalnima. U trenutku APPRRR-ove registracije na Trgovačkom sudu u Zagrebu 18. prosinca 2009. bila su popunjena 402 radna mjesta, odnosno 173 u središnjem i 229 u regionalnim uredima. Upravno vijeće Agencije prihvatilo je Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta na temelju kojeg su u nju do kraja 2009. prešli zaposlenici iz Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ministarstva regionalnog razvoja te ureda državne uprave u županijama. Taj projekt vrijedan dva milijuna eura koji financira Europska unija nužan je zbog ulaska Hrvatske u EU i trebao bi osigurati transparentno isplaćivanje potporau poljoprivredi.

Ponedjeljak, 29.03.2010. / E.F., liderpress.hr