Jedan od deset radnika ima plaću ispod 3300 kn!

Jedan od deset radnika ima plaću ispod 3300 kn!

Polovica radnika u svibnju primila je plaću manju od 5590 kuna, a polovica je imala veću od tog iznosa.

Hrvatski zavod za statistiku objavio je prošlog tjedna da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 6476 kuna. No, zanimljiviji podatak u toj statistici je onaj da je medijalna plaća iznosila 5590 kuna, piše RTL.

Medijalna plaća označava sredinu koja znači da 50 posto ili polovica zaposlenika prima manju plaću od tog iznosa, a ostala polovica prima veću plaću od 5590 kuna.

DZS je objavio i detaljnije podatke o plaćama po decilima koji označavaju koliku plaću ima 10 posto najmanje plaćenih, pa 20 posto najmanje plaćenih i tako dalje sve do onih 10 posto s najvišim plaćama.  

Prema toj statistici u svibnju ove godine 10 posto najmanje plaćenih radnika u Hrvatskoj primalo je manje od 3300 kuna, dok je granica za to da uđete u 20 posto najmanje plaćenih bila 4000 kuna. Medijalna plaća iznosila je 5590 kuna, što znači da je polovica radnika primila manje od tog iznosa, a polovica je imala veću neto plaću od te.

Među 20 posto s najvećim plaćama su oni koji su u svibnju dobili više od 8107 kuna neto, dok u 10 posto s najvišim plaćama su oni koji su dobili više od 10 105 kuna.

Članak je prenesen s portala vijesti.rtl.hr gdje možete vidjeti i detaljan pregled statistike o rasporedu plaća.

Ponedjeljak, 22.07.2019. / vijesti.rtl.hr