Hrvatsko tržište rada ugrožava fiskalnu stabilnost

Stopa nezaposlenosti mjerena prema metodologiji Međunarodne organizacije rada (ILO), u 2008. iznosila  je 8,7%, što znači da je  bilo nezaposleno prosječno 155 tisuća osoba, proizlazi iz ankete o radnoj snazi za četvrto tromjesečje 2008. Državnog zavoda za statistiku. Ako se usporedi anketna stopu zaposlenosti s trećim tromjesečjem 2008. (7%), vidljiv je rast nezaposlenosti, što je prvenstveno posljedica smanjenja broja zaposlenih osoba nakon završetka glavne turističke sezone, donose najnovije RBA analize.

U istom promatranom razdoblju prosječan broj nezaposlenih osoba prema evidenciji DZS-a iznosio je oko 234 tisuće, dok je prosječna stopa registrirane nezaposlenosti iznosila 13,3%. Stoga analitičari zaključuju da znatno viša razina nezaposlenosti u usporedbi s podacima dobivenima anketom o radnoj snazi ukazuju kako je određeni broj službeno nezaposlenih osoba aktivan kroz «rad na crno» ili aktivno ne traži zaposlenje.
Promatrano za cijelu 2008., prosječna stopa anketne nezaposlenosti iznosila je 8,4% što predstavlja najnižu razinu još od 2000. godine, odnosno prosječan broj nezaposlenih osoba tijekom protekle godine bio je oko 149 tisuća.


NezaposlenostUnatoč tim pozitivnim kretanjima analitičari upozoravaju na mogući nedostatak radne snage odnosno strukturnu nezaposlenost na hrvatskom tržištu rada.  Strukturna nezaposlenost označava raskorak između ponude i potražnje za radnicima pa potražnja za jednom vrstom rada raste, primjerice IT stručnjacima, dok se potražnja za nekom drugom vrstom smanjuje, a ponuda se ne prilagođava brzo.


Takva neusklađenost u kratkom roku dovodi do pritisaka na  rast plaća što umanjuje međunarodnu konkurentnost. U dužem razdoblju ugrožava se stabilnost fiskalnog sustava, pogotovo uzimajući u obzir relativnu veličinu izdvajanja za mirovine i transfere stanovništvu u proračunu,  što negativno utječe na gospodarski razvoj, zaključuju analitičari.

U narednom razdoblju uslijed usporene gospodarske aktivnosti i značajnog pada industrijske proizvodnje i proizvodnosti rada, te ostalih negativnih gospodarskih pokazatelja očekuje se rast nezaposlenosti a time i rast stope anketne nezaposlenosti.

www.bankamagazine.hr

Petak, 05.06.2009.