Plaće u javnom sektoru za 25% su veće nego u privatnom

'Bezbrojna birokracija, za koju zapravo nitko ne zna što radi, živi od našeg rada'

Plaće u javnom sektoru su za 25% veće nego u privatnom. Saša Jurković (posao.hr) kaže kako je to svakako zabrinjavajući trend koji je u Hrvatskoj prisutan već duže vrijeme. Privatni sektor puni proračun i osigurava plaće javnom sektoru.

U idealnom svijetu ja bih volio da svi zaposleni, kako oni koji rade za državu i javne službe, tako i oni kod privatnika imaju jednako visoke plaće.Opće je poznato da su uvjeti rada u javnom sektoru kudikamo bolji nego u privatnom. S druge strane, u ovoj krizi mnoge tvrtke su zapale u probleme te su morale otpuštati, a i onima koji su ostali raditi su uglavnom pogoršani uvjeti rada kroz više posla i smanjenje plaće. Ako se zna da privatni sektor uglavnom puni proračun i osigurava plaće onima u javnom sektoru, stvar je još dodatno problematičnija.

Smatrate li da na veće plaće u javnom sektoru utječe i viša razina stručne spreme zaposlenih?
U javnom sektoru se većom plaćom vrednuje sve, od stručne spreme, uvjeta rada do godina staža i svega ostaloga. U privatnom sektoru je važno koji posao radite, manje kakva vam je stručna sprema. Naravno da ima ljudi u privatnim tvrtkama koji imaju jako velike plaće koje se ne mogu uspoređivati s prosjekom, no činjenica je da je takvih relativno malo, a većina prima plaće koje su manje, ponekad i puno manje, od prosjeka.     

Očekujete li da će se prosjek plaća u javnom i privatnom sektoru ujednačiti?
U idealnom svijetu ja bih volio da svi zaposleni, kako oni koji rade za državu i javne službe, tako i oni kod privatnika imaju jednako visoke plaće. No, realnost je da je to nemoguće. Smatram da bi trebalo napraviti razliku između zbilja važnih javnih djelatnosti, poput zdravstva i obrazovanja, a za koje se nitko ne bi bunio zbog natprosječnih plaća, od onih u državnoj i lokalnoj birokraciji. Mislim da je najveći problem, i ono što ljude najviše ljuti, činjenica da bezbrojna birokracija, za koju zapravo nitko ne zna što radi, živi od našeg rada.

Vijest je prenesena sa poslovni.hr

Četvrtak, 29.01.2015. / Darko Bičak, poslovni.hr