Što će nam se dogoditi kad uvedemo euro? Guverner nacionalne banke Portugala otkrio kako je promjena valute utjecala na građane.

Što će nam se dogoditi kad uvedemo euro? Guverner nacionalne banke Portugala otkrio kako je promjena valute utjecala na građane.

Portugal je zadovoljan uvođenjem eura

Guverner Banco Portugal Carlos Da Silva Costa tijekom predavanju u Hrvatskoj narodnoj banci pod nazivom “Dva desetljeća s eurom – portugalska perspektiva” rekao je kako Portugal zadovoljan uvođenjem eura kao zajedničke valute koje se dogodilo prije 20 godina, piše Poslovni dnevnik.

Upravo zbog eura, financijsku je krizu Portugal lakše prebrodio zahvaljujući dostupnosti jeftinog novca. “Euro je promovirao pomak prema režimu koji karakteriziraju niže i manje nepredvidljive kamatne stope, kao i stope inflacije, a doveo je i do važnih strukturnih promjena u portugalskoj ekonomiji”, rekao je guverner Da Silva Costa.

Prepolovljena inflacija

U prvom tromjesečju 2002. konverzija escuda u euro donijela je 0,2 postotna boda višu inflaciju, a cijene usluga podigla 0,5 bodova. Nakon ulaska u tečajni mehanizam Portugal je praktično prepolovio dugogodišnju inflaciju, s prosječnih 11,7 na 4,9 posto, a gospodarstvo brzo konvergiralo pa je 1998. BDP po glavi dosegao 70 posto EU prosjeka.

Međutim, piše Poslovni dnevnik, iako je bilo obilja novca te došlo do pada kamatnih stopa, realna konvergencija sakrila je gomilanje makro neravnoteža, posebice u fiskalnoj domeni. Zaduživanje privatnog sektora je eksplodiralo, od 1995. do 2007. štednja se prepolovila, a dug udvostručio na (prosječnih) 187,2% BDP-a. Portugalci su dugom financirali potrošnju i niskoprofitabilna ulaganja, a jeftinom novcu nije odoljela ni država koja je provodila procikličku fiskalnu politiku.


Cijeli članak dostupan na: net.hr

Srijeda, 25.09.2019.