Srbija: Manje plaće javnom sektoru, veći poticaji gospodarstvu

Skupština Srbije

Srbija: Manje plaće javnom sektoru, veći poticaji gospodarstvu

Smanjenje plaća većih od 25.000 dinara vrijedi za sve zaposlene u javnom sektoru, dok 61% umirovljenika neće biti obuhvaćeno rezovima.

9,7 milijardi dinara iznose poticaji gospodarstvu, a ukupno su poticaji veći 15,8%Rebalans proračuna usvojen je u nedjelju kasno navečer u Skupštini Srbije čime je omogućeno smanjenje mirovina i plaća u javnom sektoru većih od 25.000 dinara (210 eura) od 1. studenoga.

Za rebalans proračuna glasalo je 188, protiv 10 zastupnika, a smanjenje plaća većih od 25.000 dinara vrijedi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući izravne i neizravne korisnike proračunskih sredstava kao i javna poduzeća.

Pad BDP-a jedan posto
Prijedlogom rebalansa proračuna u sklopu tekućih rashoda predviđeno je da se za plaće zaposlenih u javnom sektoru izdvoji 200,9 milijardi dinara, što je za 6,9 milijardi dinara manje nego u ranije usvojenom proračunu. Ukupni poticaji povećani su za 15,8 posto, na 93,7 milijardi dinara, a najveći rast je zabilježen kod poticaja za gospodarstvo koji će biti veći za 9,7 milijardi dinara. Poticaji poljoprivredi iznosit će 34,2 milijarde dinara, dok će ostati nepromijenjeni za ceste i željeznice, 7,7 milijardi dinara, odnosno 13,2 milijarde dinara.

Davanja ostalim razinama vlasti rebalansom proračuna povećana su sa 71,9 na 74,1 milijardu dinara. Rebalanas proračuna sačinjen je na temelju procjene da će Srbija u 2014. godini zabilježiti pad BDP-a od jedan posto, dok je ranije procjena bila da će BDP rasti jedan posto.Smanjenje mirovina bit će provedeno po tzv. rastućoj graničnoj stopi tako da veći teret podnijeti oni umirovljenici koji imaju visoke mirovine, a 61 posto umirovljenika dobivat će jednake mirovine kao dosada. Smanjenje niže od 10 posto zahvatit će 1,510.000 umirovljenika, a riječ je o onima koji primaju manje od 40.000 dinara. Umirovljenicima koji primaju više od 40.000 dinara, mirovine će se smanjiti više od deset posto.

Smanjeni prihodi
Proračunski rashodi povećani su sa 1113 milijardi dinara na 1122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara. U skupštinskoj raspravi prije usvajanja rebalansa proračuna premijer Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja mandata njegove vlade u javnom sektoru biti 100.000 manje zaposlenih.

Nema izuzetaka: I ministrima plaće 10% manje
Dušan Vujović, ministar financija Srbije, rekao je da će ministrima u vladi Srbije plaća biti smanjena 10%, ali je upozorio da ne postoji zemlja u svijetu u kojoj ministri imaju manje plaće nego u Srbiji. On je dodao da su mirovine po Ustavu stečena prava, ali se u srpskom mirovinskom sustavu naplaćuju iz tekućih prihoda. "Mi 251 milijardu dinara odvajamo iz proračuna za pokrivanje razliku između doprinosa koji se plaćaju i stečenih obveza", izjavio je Vujović.

Vijest je prenesena sa poslovni.hr

Utorak, 28.10.2014. / poslovni.hr