Prihvaćanje i korištenje mobilnih tehnologija moglo bi poboljšati produktivnost i kvalitetu usluga javnog sektora

Prihvaćanje i korištenje mobilnih tehnologija moglo bi poboljšati produktivnost i kvalitetu usluga javnog sektora

Novo Deloitteovo istraživanje pokazuje da bi korištenje mobilnih tehnologija moglo doprinijeti smanjivanju jaza u produktivnosti između privatnog i javnog sektora. Prema izvještaju Javni sektor kreće naprijed: podizanje produktivnosti korištenjem mobilnih tehnologija mobilne bi tehnologije mogle postati pokretač preobrazbe javnog sektora u smislu poboljšanja njegove učinkovitosti i produktivnosti.

Značajnije korištenje mobilnih tehnologija nudi javnom sektoru mogućnost značajnog napretka uz skromne troškove, što bi u konačnici moglo rezultirati poboljšanjima učinkovitosti a i samog zadovoljstva građana.

Prema Deloitteovim analizama, u Europi je produktivnost privatnog sektora gotovo tri puta nadjačala javni sektor u razdoblju od 1990. do 2000. Istodobno, prema istraživanju Organizacije za ekonomski napredak i suradnju (OECD), prosječni troškovi javnog sektora u 34 zemlje narasli su s 20,9 na 23,3 posto BDP-a.

„Brzo usvajanje mobilnih tehnologija za privatni je sektor značilo velike pomake u učinkovitosti i produktivnosti“, komentira Ivica Perica, viši menadžer u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja. „Slično privatnom, i javni bi sektor mogao iskoristiti napredak na području mobilnih tehnologija i na temelju njega napraviti značajne pomake. Također, javni bi sektor mogao otići i korak dalje, i u suradnji s građanima pristupiti redizajnu svojih poslovnih modela te građanima na taj način omogućiti aktivno sudjelovanje svom radu.“, zaključuje Perica.

Korištenje mobitelaIako javni sektor najčešće kasno usvaja nove tehnologije, njegov ulazak u svijet mobilnih tehnologija ipak dobiva sve veći zamah. Tako, primjerice, mobilne aplikacije u zdravstvu mogu pomoći spašavanju života. U Velikoj Britaniji “Choose Well“ aplikacija pruža građanima informacije o širokoj lepezi  medicinskih usluga. Slična aplikacija postoji i u Australiji, u kojoj putem mobilnih aplikacija građani trenutno dobivaju informacije o najbližim bolnicama, broju pacijenata koji su na listi čekanja, broju kreveta i procijenjenom vremenu čekanja svog pregleda, a Better Health Channel aplikacija omogućuje im brzu dijagnozu, hitni poziv ili pronalazak stručnjaka.

Prema Deloitteovom izvještaju, što skorija implementacija mobilnih tehnologija u transformaciji usluga koje se nude građanima mogla bi rezultirati značajnim beneficijama za porezne obveznike, kao i za zaposlene u javnom sektoru. Istraživanje prikazuje da bi se u SAD-u godišnje moglo generirati čak 50 milijardi dolara dodane vrijednosti javnom sektoru. Primjerice, iznos uštede za plaće i mirovine mogao bi premašiti 25 milijardi dolara. Pristup mobilnim podacima mogao bi policijskim službenicima smanjiti radno vrijeme za 30 minuta svaki dan, te je tako istraživanje pokazalo da bi se moglo uštedjeti više od 50 milijuna sati, odnosno 1,3 milijarde dolara, dok bi veće korištenje mobilnih inovacija socijalnih radnika moglo rezultirati s 57 milijuna dodatnih sati pružanja njihovih usluga godišnje.

Osim povećanja produktivnosti, mobilne bi tehnologije mogle dovesti do značajnih promjena u interakciji javnog sektora s građanima. Mobilne platforme nude novi način pružanja prijeko potrebnih usluga 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, mobilizirajući i same građane da sudjeluju u kreiranju ponude usluga.

„Velik bi broj aktualnih problema u javnom sektoru mogao biti riješen kada bi državne institucije, gradovi i lokalna uprava poslovne procese promatrale sa stajališta korisnika, te iste poduprle i sa korisnicima se povezale putem naprednih mobilnih tehnologija. Također, na taj bi način mogle stvoriti i interakciju s korisnicima kakvu smo dosad smatrali nemogućom.“ dodao je Ivica Perica. “Mobilne tehnologije potencijalno mogu utjecati na smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i pomoći javnom sektoru da prevlada trenutna ograničenja. Uzevši u obzir ICT kompetencije u Hrvatskoj navedeno ne bi trebalo biti preteška zadaća kada bi se javni sektor odlučio za navedeni iskorak“, zaključuje Perica.

Cjelovit izvještaj o istraživanju možete pronaći na linku: www.deloitte.com/hr/novosti

Četvrtak, 23.05.2013.