Istraživanje o trendovima ponude i potražnje za talentima u Centralnoj i Istočnoj Europi

Britanski časopis The Economist i njegov istraživački odjel Economist Intelligence Unit objavili su rezultate istraživanja o trendovima ponude i potražnje za talentima na području zemalja Centralne i Istočne Europe.

U ovom članku prenosimo najvažnije rezultate istraživanja provedenih u Hrvatskoj i vjerujemo kako će biti interesantni osobito menadžerima u upravljanju ljudskim resursima ali i općenito poslodavcima te posloprimcima.

Struktura ispitanika

U ispitivanju su mahom sudjelovali vodeći ljudi u kompanijama. Ispitano je gotovo 70% vodećih ljudi koji se nalaze na funkcijama direktora, predsjednika uprave, regionalnih voditelja i na sličnim upravljačkim funkcijama.

U studiji je sudjelovalo 37.5% kompanija iz sektora bankarstva i financija, 25% iz maloprodaje i proizvodnje proizvoda za široku potrošnju, 20.8% iz industrijske proizvodnje, 12.5% iz sektora telekomunikacija i visoke tehnologije i 4.2% iz farmaceutskog i biotehnološkog sektora.

Više od 40% ispitanih kompanija ostvaruje godišnje prihode od 100 do 500 milijuna dolara, dok ih gotovo 35% ostvaruje prihode ispod 10 milijuna dolara, a u Hrvatskoj imaju svoje globalno sjedište (32%), regionalno sjedište (40%), podružnicu (24%), skladište (20%), proizvodni pogon (12%) i predstavništvo (12%).

Gotovo 48% ispitanika zapošljava više od 500 zaposlenika, a sa 20% u uzorku su zastupljene male tvrtke, sa 5 do 25 zaposlenika. Primarne funkcije koje ispitane kompanije obnašaju u Hrvatskoj su prodajnog (92%) i financijskog (88%) karaktera, dok se samo 48% kompanija bavi nekom vrstom proizvodnje na tlu Hrvatske.

Škole i konkurencija kao rasadišta novih kadrova

Regrutiranje novih kadrova odvija se uglavnom na fakultetima (92%) i poslovnim školama (56%), ali se vrbuju zaposlenici i iz lokalnih konkurentskih tvrtki (80%). Inozemne škole ali i konkurentske tvrtke u inozemstvu, zastupljene su u vrlo malom omjeru, od samo 12%.

Sudeći po rezultatima istraživanja, naše kompanije su pravi lokal patrioti i zapošljavaju 97.1% zaposlenika hrvatske nacionalnosti.


Pola godine u traženju dobrih kadrova

Najteže se pronalaze kadrovi za opće i financijske menadžerske funkcije, te je tako našim tvrtkama potrebno 6.3 mjeseci da pronađu dobre generaliste dok im je 5.9 mjeseci potrebno da pronađu dobre financijaše i menadžere u kontrolingu. Na listi slijede prodajni i marketinški menadžeri sa 4.9 mjeseci i informatički menadžeri sa 4.8 mjeseci. Najlakše je izgleda pronaći zaposlenike za skladišta i logistiku, što u prosjeku traje 2.7 mjeseci i zaposlenike za upravljanje ljudskim resursima koji se u prosjeku traže 3.6. mjeseci.

No, čini se kako se vrijeme popunjavanja dobrim kadrovima produžava, te tako gotovo 12.5% ispitanika smatra kako im je apsolutno potrebno više vremena za popunjavanje kadrovske križaljke a 45.8% smatra da je u donekle potrebno više vremena za taj proces. Jedna trećina ispitanika smatra kako je vrijeme popunjavanja radnih mjesta ostalo isto.

Gotovo 24% ispitanika najveću muku muči sa pronalaženjem kadrova u području financija, kontrolinga, prodaje i marketinga a koeficijent obrtaja radne snage u Hrvatskoj je na razini onoga u regiji i iznosi 12.5%. Čini se kako je koeficijent obrtaja radne snage za gotovo 60% ispitanika ostao isti, dok se ipak 40% ispitanika usuglasilo kako je on nešto veći nego u proteklim godinama.

Zadržavanje zaposlenika uglavnom kroz povećanja plaće

Za zadržavanje zaposlenika 64% ispitanika služi se povećanjem plaće, njih 44% odlučuje se na mjere napretka u karijeri, 36% koristi ne-monetarne oblike nagrađivanja, 28% nudi fleksibilno radno vrijeme a isto toliko ispitanika nudi dodatnu naobrazbu. Dok su plaće menadžera u 2007. godini rasle u prosjeku 10.7%, ove godine rastu u prosjeku 7%. Plaće zaposlenika su u 2007 godini rasle za u prosjeku 7.1% dok je ove godine zabilježen veći rast i to u prosjeku za 8.1%.

Kada se dublje zagrebe u strukturu rasta plaća u prošloj godini, vidljivo je kako su najviše rasle plaće vodećih generalnih struktura. 10%-ni rast plaća dobilo je gotovo 60% menadžera; za gotovo 30% menadžera plaća je rasla od 11 do 40% a za 7% srećkovića rast plaće iznosio je i više od 50%. Najlošije su prošli zaposlenici u proizvodnji, logistici i skladištenju, gdje je za u prosjeku 75% zaposlenika plaća rasla svega 10%.

Trendovi u zapošljavanju – traže se informatičari

Ispitanici su se bavili i predviđanjem zaposlenja po organizacijskim odjelima, te se u slijedećih pet godina predviđa kako će se tražiti gotovo 20% informatičara, 18.6% zaposlenika u proizvodnji, 14.4% u upravljanju ljudskim resursima, 13.7% u financijama, 10.8% u prodaji i marketingu a svega 6% u vodećim upravljačkim funkcijama.

Čini se kako su se recesijski vjetrovi približili i Hrvatskoj iako izgleda da je recesija ove godine samo okrznula hrvatske tvrtke. Bit će interesantno čitati rezultate ove studije slijedeće godine, kada ćemo bolje moći sagledati utjecaje recesijske krize na privlačenje i zadržavanje kadrova u Hrvatskoj.

mr.sc. Ratka Jurković, www.svanconsulting.com

Utorak, 21.10.2008.