EP raspravlja o ukidanju viza za SAD, Hrvatska najbliža ispunjenju kriterija

EP raspravlja o ukidanju viza za SAD, Hrvatska najbliža ispunjenju kriterija

Na zahtjev nadležnog odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove, Europski parlament večeras raspravlja o ukidanju viza za SAD za državljane 5 zemalja članica, uključujući Hrvatsku, i uspostavi viznog reciprociteta između EU i SAD-a.

Tom je prilikom zastupnik Picula, koji na ovom pitanju aktivno radi od 2013. godine, uputio pisanu izjavu.

„Iako je Hrvatska od 5 zemalja članica najbliža tome da ispuni službene kriterije i pridruži se programu za izuzeće od viza (Visa Waiver Programme), apsolutno je neprihvatljivo da se svi građani EU ne tretiraju jednako kada je slobodno kretanje građana u pitanju. Tim i više ako EU ima ambicije sklapanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om o slobodnoj razmjeni roba i usluga. Slobodno kretanje ljudi mora biti preduvjet za slobodnu razmjenu robe i usluga“, naglasio je Picula.

„Europska pravila su jasna u tom pogledu. Nadam se da se ovo pitanje može riješiti uskoro te da će 5 preostalih država članica EU biti uključeno u program izuzeća od viza čime bi se izbjeglo uvođenje viza za američke građane prilikom putovanja u EU. Nedavni primjer postizanja viznog reciprociteta između EU-a i Kanade koja je ukinula vize za državljane Bugarske i Rumunjske pokazuje da je moguće. Ukoliko ne postignemo isti dogovor sa SAD-om, očekujem da Komisija poštuje svoje zakonske obveze i predstavi Delegirani akt kojim se otvara mogućnost suspenzije bezviznog režima za državljane SAD-a kada putuju u EU“, zaključio je Picula.

Podsjećamo, Parlament i Vijeće usvojili su 2013. Uredbu 1289/2013 kojom se izmjenjuje, među ostalim, tzv. mehanizam reciprociteta iz Uredbe 539/2001. Cilj je tog mehanizma zajamčiti da se na građane EU-a koji putuju u neku treću zemlju primjenjuju isti uvjeti koji se primjenjuju na građane te treće zemlje koji putuju u EU. Nakon što država članica obavijesti Komisiju o nedostatku reciprociteta, u okviru mehanizma reciprociteta predviđeno je pokretanje postupka koji uključuje precizne vremenske okvire i mjere koje će se poduzeti u vidu izlaza iz takve situacije. Komisija je objavila obavijesti pet država članica 12. travnja 2014. Mehanizmom se predviđa, nakon međukoraka u tom postupku, da „ako treća zemlja nije ukinula obvezu posjedovanja vize u roku od 24 mjeseca od dana objave obavijesti, Uredbom se od Komisije zahtijeva da donese delegirani akt kojim se privremeno suspendira izuzeće od obveze posjedovanja vize za državljane te treće zemlje.

Cijelu vijesti možete pročitati na portalu poslovni.hr

Srijeda, 14.12.2016. / poslovni.hr