Više od 3/4 posloprimaca traži posao putem Interneta

Najnovije istraživanje internetskog portala Posao.hr «Traženje posla» kojim se željelo istražiti na koje načine posloprimci prikupljaju informacije o slobodnim radnim mjestima te koliko aktivno traže (nova) radna mjesta, pokazalo je kako čak 71% ispitanika smatra kako u Hrvatskoj trenutno nije povoljno razdoblje za promjenu radnog mjesta.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 709 ispitanika od kojih 63% žena, trajalo je 10 dana. Najviše ispitanika bilo je iz Zagreba i Zagrebačke (41%), Osječko-baranjske (13%) i Splitsko-dalmatinske županije(9%), a čak 89% ispitanika u dobi je od 18 - 44 godine.

Posljednje analize pokazale su kako se 1/3 građana Hrvatske redovito koristi Internetom, te je i u istraživanju «Traženje posla» postavljeno pitanje o načinu prikupljanja informacija o slobodnim radnim mjestima koje je pokazalo da mnogima Internet služi upravo za pronalazak posla. Ispitanici, njih više od ¾ (76%), se izjasnilo kako informacije o slobodnim radnim mjestima najčešće prikupljaju putem Interneta, 14% ih prikuplja preko prijatelja i poznanika a 10 % do informacija o radnim mjestima dolazi čitajući tiskovine – dnevne novine i oglasnike.

Kao glavne motive zbog kojeg bi jednog dana promijenili posao najveći broj ispitanika naveli su bolje mogućnosti za napredovanje i izgradnju karijere (38%), veće prihode (30%), bolje radne uvjete (15%), nezadovoljstvo na sadašnjem radnom mjestu (9%) te pokretanje vlastitog posla (8%). Na pitanje na koji su način došli do svog sadašnjeg radnog mjesta 43% ispitanika se izjasnilo kako nije zaposleno, 25% je posao dobilo putem natječaja, 17% je posao dobilo »preko veze», a 15% ispitanika je bilo kontaktirano od strane tvrtke koja ih je željela zaposliti.

Iako je razgovor za posao prva stepenica ka potencijalnom zapošljavanju, iznenađuje brojka od 43% ispitanika koji u posljednjih šest mjeseci nisu bili niti na jednom razgovoru za posao. Na jednom razgovoru bilo je 24% ispitanika, na dva do pet 23%, samo 3% je bilo na pet do deset razgovora, te 7% na više od 10 razgovora. U istraživanju «Traženje posla» 52% ispitanika posao izjasnilo se kako aktivno traži posao, uz 38% onih koji posao traže pasivno.

Samo 10% ispitanika izjasnilo se kako ne traže novi posao.

Više od polovice ispitanika (53%) posao pronalazi tako što odgovara na oglase za slobodna radna mjesta objavljenima na Internetu, 14% šalje svoje životopise tvrtkama iako nisu objavile oglase za slobodna radna mjesta, 13% dobiju direktnu ponudu za posao, 11% odgovara na oglase koji izlaze u tiskovinama, a 9% ih kontaktira agencije za zapošljavanje.

Istraživanje «Traženje posla» jedno je u nizu istraživanja web portala Posao.hr kojime se želi ispitati mišljenja posloprimaca vezanih za zapošljavanje, radnička prava i odnose sa poslodavcima.

Rujan 2005.

Nedjelja, 11.09.2005.