Većina zaposlenika ne vidi budućnost u Hrvatskoj

Istraživanje provedeno na internetskom portalu posao.hr među 956 tražitelja posla pokazuje kako čak 95 posto ispitanika smatra da bi bolje zarađivalo u inozemstvu.

Najnovije istraživanje provedeno u kolovozu na internetskom portalu posao.hr ukazalo je na pesimistično razmišljanje većine ispitanika, s obzirom da njih 56 posto u Hrvatskoj ne vidi budućnost za sebe i svoju djecu, a gotovo 75 posto ih smatra kako bi kvalitetnije živjelo u inozemstvu. U istraživanju su sudjelovali ispitanici u najvećem postotku dobi od 25 do 34 godine, većinom s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Nemogućnost pronalaska bilo kakvog posla, nepotizam i netransparentni oblici zapošljavanja te male plaće - najčešći su razlozi zbog kojih bi ispitanici potražili posao u inozemstvu. Rezultati istraživanja su pokazali kako bi više od 60 posto ljudi trajno prihvatilo posao u inozemstvu kada bi im se pružila prilika za boljom plaćom, dok bi 34 posto samo privremeno pristalo na tu opciju. Kao glavni razlog za zaposlenjem u inozemstvu, ispitanici navode veću zaradu (65 posto) te mogućnost napredovanja i izgradnje karijere (26 posto). Pored toga, dodatan motiv za odlaskom iz Hrvatske je raširena korupcija i nemogućnost pronalaska odgovarajućeg posla koji bi osiguravao pristojan život.

Saša Jurković, direktor portala posao.hr naglasio je kako su informacije o sigurnim i dobro plaćenim poslovima u zemljama Europske unije dodatni motiv za razmišljanje o tome treba li nove izazove potražiti izvan domovine. „Indikativan je podatak da bi samo četvrtina ispitanika otišla u inozemstvo zbog razvoja karijere i usavršavanja, što je pokazatelj da su tražitelji posla očajni te da im je glavni motiv za pronalazak posla isključivo zarada.“ -  istaknuo je Jurković.

Rezultati su pokazali kako bi čak 60 posto ispitanika privremeno prihvatilo posao u inozemstvu za koji bi bili prekvalificirani, dok bi njih 26 posto trajno prihvatilo takve uvjete, a samo 5 posto ispitanika ne bi na to pristalo. Također je zanimljiv podatak kako je nešto više od četvrtine ispitanika radilo u inozemstvu, a čak 95 posto ispitanika smatra kako su plaće u inozemstvu za radna mjesta njihovih kvalifikacija  veće nego u Hrvatskoj. Što se tiče zemalja u koje bi se ispitanici preselili radi posla, većina njih - čak 58 posto izabralo bi zemlje Europske unije, dok bi 20 posto izabralo SAD i Kanadu, a 16 posto bi sreću potražilo u Australiji.

Zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj podržalo bi 30 posto ispitanika, dok se s njihovim  zapošljavanjem ne bi složilo 20 posto ispitanika. Istraživanje je ukazalo na podijeljena mišljenja po pitanju statusa stranih radnika u Hrvatskoj, tako više od 25 posto ispitanika smatra kako su oni bolje plaćeni, a jednako toliko ih smatra kako se radnici iz inozemstva nalaze u lošijem položaju u odnosu na hrvatske radnike.

Grafički prikazi odgovora na postavljena pitanja:

Petak, 17.09.2010.