Utjecaj žena na gospodarstvo

Utjecaj žena na gospodarstvo

Trenutno je oko petine gospodarske aktivnosti izravno u rukama žena, ali je definitivno potencijal doprinosa žena gospodarskom napretku daleko veći.

Udio tvrtki u kojima su žene vlasnice u ukupnom gospodarstvu Hrvatske

Žene poduzetnice u RH kontroliraju gotovo četvrtinu poduzeća, ali su njihovi udjeli prema broju zaposlenih, prihodima, investicijama i izvozu manji od 20% što ukazuje na to kako su njihova poduzeća u prosjeku manja. Analiza ženskog poduzetništva između tri gospodarske regije pokazuje kako su najmanje poduzetne žene iz Kontinentalne regije. Ipak, poduzetnice iz Kontinentalne regije podjednako zapošljavaju, uprihođuju te izvoze kao i poduzetnice iz Jadranske regije. Prema svim tim parametrima, zagrebačke poduzetnice imaju veće vrijednosti.

bisnode analiza

Najbolja kvaliteta poslovanja ženskog poduzetništva na kontinentu

Žensko poduzetništvo u Hrvatskoj je u prosjeku likvidnije, ali i zaduženije u odnosu na prosjek gospodarstva. Naplata je u prosjeku podjednako dugačka. Usporedba između regija pokazuje najbolje vrijednosti kod poduzetnica iz Kontinenta. Poduzetnice s Jadrana su u prosjeku najzaduženije, dok one iz metropole najduže naplaćuju potraživanja.

bisnode analiza

BIWI indeks Hrvatska - Bisnode Index of Women Influence

BIWI indeks Hrvatska na jedinstven način mjeri utjecaj žena iz različitih segmenata (županije, gradovi, općine, sektori) u odnosu na njihov utjecaj na razini cijelog gospodarstva. Stoga bazični indeks 100 predstavlja upravo utjecaj žena na razini cijelog gospodarstva. Segmenti koji imaju indeks veći od 100 imaju veći utjecaj žena nego što je to na razini cijelog gospodarstva, dok oni sa indeksom manjim od 100 imaju manji utjecaj žena. BIWI indeks obuhvaća sljedeće parametre kojima mjeri utjecaj žena na gospodarstvo: broj poduzeća, broj zaposlenih, prihodi, izvoz, investicije, plaće i porez na dobit.

bisnode analiza

BIWI indeks Europa - Bisnode Index of Women Influence

BIWI indeks Europa jedinstveni je indeks koji uspoređuje različite zemlje prema utjecaju
žena na njihovo gospodarstvo. Utjecaj žena mjeri se prema četiri parametra: udio u broju poduzeća, udio u broju zaposlenih, udio u prihodima te udio u neto dobiti. Udio broja poduzeća u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj poduzeća predstavlja bazu za izračun BIWI indeksa. Ta baza se potom multiplicira sa obujmom poslovanja poduzeća u vlasništvu žena mjerenom prema broju zaposlenih, prihodima i ostvarenoj neto dobiti.

Šveđanke imaju najveći utjecaj na domicilno gospodarstvo mjereno BIWI indeksom. Iza njih slijede mađarske poduzetnice, a još iznadprosječan BIWI indeks ima Srbija. Austrija i Poljska također imaju BIWI indeks iznad 100, ali uz manji set podataka. Austrijski BIWI se temelji samo na broju poduzeća, dok se poljski BIWI temelji na broju poduzeća i prihodima. Najniži BIWI ima Slovenija.

Utorak, 08.03.2016.